เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

gilbert review

Incorrect Social media Listings of the Nursing Household Specialists, Detail by detail

Listed here are details of 47 situations because the 2012 where specialists on nursing facilities and you can helped-life style stores common photos otherwise video away from customers for the social media channels. The main points are from authorities all about home inspections, legal times and you will media records.

Series: Policing Patient Privacy

Description: A nurse shoot an effective resident's vagina and you can delivered the image so you can a buddy, whom submitted they to help you Myspace. Brand new assistant was fired. One another were charged with intrusion out of privacy and conspiracy. The fresh new Jersey Attorney General's place of work told you the fresh new staff member was given probation; the lady pal pre-demo input. A great spokesman for CareOne, Tim Hodges, told you in an interview that the domestic alone said the fresh experience in order to bodies and also good "extremely rigid rules to your entry to zero smartphones or adult cams within our studio.