เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Which usually Wedding Ring Finger Should You Slip on Your Wedding Engagement ring On?

Wearing wedding rings on your wedding ring finger is a huge tradition seeing that ancient The italian capital, when the tradition was that the vein within your ring little finger connected to your heart. Early Romans named the vein in the ring ring finger the Veta Amoris, or vein of affection. This custom continues today. Rings are a symbol of love and romance involving the two bride and groom. Traditionally, click reference men put rings prove brides’ left ring fingers in an attempt to record her cardiovascular system.

While some ethnicities believe it is classical to wear your wedding engagement ring on the left hand, it is completely up to personal preference. It is far from illegal to put on a wedding diamond ring on the left hand, and many Orthodox Christians wear their jewelry on their correct hands. The expression sinister, which in turn comes from Latina, is linked to the left side. Deciding on the best hand to embellish your wedding wedding band is simply a couple of personal taste.

The tradition of wearing a wedding ring on the left ring ring finger dates back to Ancient The italian capital. Ancient Aventure believed the vein in the fourth little finger of the left hand was the “Vein of Love, inches leading directly to the heart. Since the heart is a center of the emotions, wearing your jewelry on this finger symbolizes the forever love. The custom continues today in most countries. So which hand is it healthy to wear wedding and reception ring upon?