เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

fling mobile

VETgirl You 2022 Thurs 8.twenty-five – Sunshine 8.28

VETgirl, the new #1 on line veterinarian proceeded degree (CE) platform is actually thrilled to help you mention registration to your VETgirl You 2022 appointment. This specific, boutique knowledge would-be stored for the Minneapolis, MN from the posh, Radisson Blu Mall of The usa. VETgirl U was a helpful sense such few other that have TED-talk-for example, case-mainly based music displayed by the top veterinarian audio system international.

VETgirl You 2022 can get a vet track and also for the first-time a veterinarian specialist song, coating a huge kind of topics off operations in order to anesthesia to crisis to help you derm to neuro! We promise it'll be more clinically relevant Ce you have made live (Really, along with our on the web webinars).

What you get... wined and dined and you will taken care of in real VETgirl manner.