เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Which are the advantages of transferring with an associate education?

Which are the advantages of transferring with an associate education?

Time are money. Try to spend less on each other. We shall make it easier to discuss up to ten some other chances to secure their degree reduced, as well as reduced..You happen to be able to see specific elective, interdisciplinary and you may/or standard studies programs from the checking out the Past Understanding Investigations (PLA) procedure. Getting eligible for PLA credits, you should be an enthusiastic student college student that started recognized toward School from Phoenix. On top of that, you must have submitted any transcripts for the College, while should have left general education or optional loans necessary to make your own knowledge.

In advance of submission a credit card applicatoin, we advise you to contact your Instructional Advisor to discuss if PLA would-be good-for you and exactly how credit is put on your own education system.

Since a graduate regarding a regionally qualified college, not only will you rating all of our lower, locked-in the tuition. You will additionally gain access to an alternate university fees speed on your bachelor’s degree.

What are the admission requirements getting international youngsters?

Admissions criteria to have global youngsters will vary according to the system. Children must meet up with the English Vocabulary Competence requirement and you will, in the event the about You.S., render a fair charge that will not exclude educational education within brand new College or university regarding Phoenix. Excite consult with a registration Affiliate to know about program-specific criteria.

Do I must end up being proficient from inside the English to go to University regarding Phoenix?

Pupils need to meet with the English Words Competence loan till payday Maitland FL specifications (ELP). To satisfy this, a student must have complete twelfth grade throughout the U.S. or another English-speaking country, have 31+ transferrable semester loans regarding an approved English-speaking establishment or violation an ELP test out-of an approved investigations agencies (Berlitz, TOEFL, TOEIC, Pearson). For more information, get in touch with a global Registration Affiliate.

How do i rating my international transcript analyzed?

To own the transcript evaluated, delight contact an enrollment User for more information. Sometimes, a medication interpretation and/otherwise a 3rd-people top-notch analysis may be needed in the an added cost to the new applicant.

Manage I have to inhabit the united states to go to School out-of Phoenix?

No, you certainly do not need is residing in the newest You.S. to attend University regarding Phoenix. We have students life abroad – inside 115 nations – planning to college on line.

Do you know the visa requirements to go to University from Phoenix?

A visa are a file that allows brand new holder to put on having admission with the Us. The Company from Homeland Shelter (DHS), Immigration and Society Enforcement (ICE), Customs and you may Border Cover (CBP) and you may Agencies of County (DoS) dictate that is permitted become acknowledge on the You.S. in addition to how long they’re able to stay or other conditions out of the see.

  • You really must have a charge which allows you to definitely lawfully really works and you may attend university in the usa.
  • The fresh visa type, day out-of issue and you may country of citizenship need to be listed on the fresh entry software. Excite verify that the brand new charge try current – expired visas can not be accepted.
  • Readable duplicates out of visas are acceptable records.

Is actually worldwide students entitled to financial aid?

Individuals who will be permanent owners of your own Us is qualified to receive government educational funding. Delight contact your Admissions Representative for more information. I receive internationally youngsters to explore grant and you can grant choices due to the fact really.

Exactly how are School regarding Phoenix certified?

University out-of Phoenix are certified of the High Training Fee ( As the 1978, College or university from Phoenix could have been continually qualified from the Higher Understanding Commission and its predecessor. School from Phoenix received their current ten-12 months Reaffirmation of Certification from inside the 2012–13. A thorough analysis is placed to own 2016–17, and also the second Reaffirmation of Certification is placed having 2022–23.