เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

What Is Enterprise Reorganization?

In the face of ever-changing industry conditions, firms sometimes reorganize to enhance innovation and improve financial performance. Nevertheless leaders frequently grapple with conflicting hints and tips about if and when to complete so–and which usually change procedures are best for the organizations.

Reorganization entails changing the structure around which resources and activities are grouped this article and synchronised. This can entail switching via a business-line-focused org information to one that revolves around features, business units, buyer segments, technology platforms, or perhaps geography. For example , Microsoft altered its org chart in 2013 by a business-line focus to one that involves functions, including technological innovation, marketing, business development and evangelism, and advanced technique and explore.

Enterprise reorganization can be used to house a number of issues, from increasing efficiency and cutting costs to coping with mergers and acquisitions and also other corporate improvements. It can also be performed as part of a personal bankruptcy case, any time a company looks for to reduce its debt and debts by selling or transferring resources.

Tax Treatment For Reorganizations

Under the United States federal government tax code, some types of business reorganizations should enjoy advantageous treatment. Like for example , mergers and acquisitions, divestitures like spinoffs or split-offs, recapitalizations, info changes and reorganizations related to individual bankruptcy.

Continuity of Business Enterprise Règle

In order for a transaction to qualify like a tax-deferred reorganization, the purchasing entity must continue to operate the point firm’s organization or use a substantial percentage of the target’s assets once conducting its own business. In cases where these circumstances are not found, the deal would omit to qualify for tax-deferred status and would be controlled by taxes at both the corporate and shareholder amounts.