เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Virtuelle realität in Health care

VR headsets are an extraordinary new method to experience 3 DIMENSIONAL environments. You are able to explore ad advertisement space or maybe a new expansion from the perspective of the people who will be living at this time there. It’s possibly possible to appreciate the life of the prospective renter in a co-working space with virtual reality. In fact , it’s already being utilized to train aviators for business flights. When it’s still very early days, VR headphones are already changing the way many organisations and institutions do business.

A recent campaign simply by GlaxoSmithKline (GSK) leveraged the strength of VR to train people about the effects of headache on their bodies and minds. In one video, participants selected indications of migraine and handed a headset with their partners with out migraines. While their partners felt the physical discomfort, they were unaware of the underlying causes. Mainly because the technology advances, it will likewise become possible to “insert” yourself in virtual surroundings and connect to your character in every day life.

VR was already widely used in many industries and is fast becoming a cornerstone of many corporate digital transformation strategies. A recent Statista report estimated that business investment in industrial repair and learning the U. S. is going to discover this info here reach more than 50 dollars billion by simply 2026. Inspite of its limits, VR technology can help enhance the lives of men and women in all areas. The possibilities will be almost inexhaustible. And the likelihood of VR in the healthcare discipline is gigantic.