เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Tricks for Staying Secure on Craigslist

Craigslist is the perfect approach to buy promote items, however it can also be an unhealthy place. While it has the safe to use, it is critical to remember that crooks are regularly trying to use unwitting users. Here are a few tips for staying secure on craigslist:

Omit your individual information when posting an item on the market, especially your phone number and email address. This will help to prevent personal information theft and be sure that you’re dealing with genuine sellers just.

Use a secure current email address to deliver out sales or shopping for offers rather than give out the genuine email address to a stranger. This will make it difficult correct board meeting minutes for a person to apply artificial details to your name and get credit rating note cards in your name.

Always meet in a public place, like a coffee shop or maybe a shopping center. Conference in a public place is going to minimize your chances of being conned or assaulted.

Bring a buddy along with you when coming up with transactions. Somebody will be able to deliver some extra support and will lower your chances of getting mugged or else threatened.

When you are purchasing an electric or various other high-tech item, make sure the purchaser can show you what they’re talking about prior to making a purchase. Additionally it is a good idea to deliver cash with you.

Avoid ending up in a seller in their house. A safe reaching place can be described as public space, such as a cafe or packed area such as a park.