เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Organization and Law Degrees

Business and Law is actually a broad part of legal practice that addresses regulations and standards for business orders and actions. These include laws and regulations that regulate customer protection, house ownership and management, and employment rules.

Business and law has a wide range of software, covering all kinds of commerce, which is increasingly international in characteristics. Understanding it may help professionals do the job more effectively with legal counsel, and also allows those to take advantage of emerging business https://nondisclosure-agreement.com/how-to-negotiate-a-non-disclosure-agreement-with-best-data-room-providers/ opportunities.

A number of law colleges and universities offer lessons in laws and organization, and some high schools are interdisciplinary. Students can choose a specialization in both of these two areas, and both areas require undergrad study.

A degree in the two business and regulation provides a well-rounded background, enabling participants to enter various positions. This is especially true if you plan to pursue a profession in funding, business, or perhaps other related fields.

The Vanderbilt Law & Business Course prepares college students for a job in company law and management. It gives a rich curriculum that focuses on half a dozen substantive regions of business legislation.

The program is designed to give students a broad understanding of business theory, including finance, accounting, and organizational theory. Graduates also gain insight into the influence of a sophisticated regulatory environment on managers, corporations, and publicly traded corporations.

Cornell Business College offers a specialized dual major in business and law. College students who choose the program take a training course in Business Law, which focuses on the formation of a firm, the administration of the organization, and other related issues.