เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Learning to make a Computer Contamination

You’ve probably considered how to make some type of computer virus. Your personal computer virus is actually a piece of software that performs destructive activity on my computer without the wearer’s knowledge. https://kvbhel.org/reviews/is-total-av-safe-for-all-business/ There are several convenient methods for creating the own virus, and they do not require comprehensive knowledge of laptop code. You can start creating a trojan by understanding how to use Notepad. This way, you are able to create an executable disease without any prior knowledge of code.

One of the least difficult ways to help to make a computer disease is to write down thier program in a programming language such as C++ or Video or graphic Basic. The two of these languages permit you to create malevolent software designed for Windows. This procedure will take quite a long time, so it’s extremely important to experiment with varied methods of duplication. There are also tutorials readily available for each vocabulary, making it possible to generate viruses in a variety of languages. A polymorphic trojan uses code to modify alone when it recreates itself. This feature is somewhat more advanced than it sounds, and it’s implemented differently in different different languages.

Another way to generate a computer pathogen is by sneaking in it in an executable record. Infecting a document which has a macro is definitely the easiest way to distribute a virus, mainly because it targets Microsoft company Office items. Web intrigue are similar, tend to be injected in web sites without the webmaster’s understanding. Many infections can only always be distributed by taking advantage of weak points in security, and these kinds of techniques need considerable skills.