เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

How to Sell Concert Tickets Online

sell concert tickets online

How to Sell Concert Tickets Online

The ability to get more seats and VIP access for concerts is a simple way to make a significant amount of money when you sell your concert tickets on the internet. But there are a few things you should take into consideration when selling your tickets. The prices of better tickets depend on the venue, so you should take note of these issues prior to selling your tickets. If you reside in a major metropolitan area or have purchased your tickets ahead of time, you can make substantial profits by selling the tickets.

Vivid Seats

Is Vivid Seats a scam? There have been instances when people lost hundreds of dollars by purchasing tickets from Vivid Seats. One instance involved a customer who was refused entry to an event because there were insufficient upper-level seating. He spent $130 on the ticket but did not have an additional $40 to purchase the venue. Vivid Seats’s customer service representatives are rude, and I pray that no one will push the issue. I’ve also recently purchased tickets to an Andrea Bocelli concert, but it was noted as “postponed” and he was required to wait for an entire day.

VividSeats is the largest independent ticket marketplace, and provides 100% customer satisfaction. VividSeats also offers 24/7 customer service for orders and customer service issues. They also have Rewards program that will allow you to earn points with every ticket you buy. The points are able to be used for discounted tickets or free tickets for large groups. If you’re not sure of the concert you want to go to next, browse the local live event listings to see what https://sites.google.com/site/legitticketsites/ shows are on offer near you.

StubHub is another option to look into. Both StubHub and Vivid Seats sell concert tickets on the internet. Vivid Seats provides a range of seating, and StubHub has more seats in each zone. Vivid offers premium seats and cheaper tickets. If you are on a budget, it may not be possible to secure an ideal seat, however Vivid offers more choices. It is also easy to use and browse, and it can be used on any device.

After you’ve decided on the event you’d like to attend, you can complete the purchase procedure by entering the necessary information. You’ll be asked to fill in your payment information, which includes the event name and price. When you’re done you’ll be directed to the check-out. You’ll need a credit card or debit card to make the purchase. If the price is within your budget, VividSeats is the ticket market to pick.

TicketsNow

If you’re trying to sell your concert tickets online, you’ve found the best place. TicketsNow is an ideal option to sell unwanted tickets and make an income. TicketsNow allows you to define a minimum amount and adjusts it to the market’s current values. You can choose to either receive cash or receive a 15% commission from the ticket sale. TicketsNow has a modest service fee and is a fantastic option for those selling tickets on the side.

The cost of tickets rises when the concert date is announced. They drop as the concert draws closer. Many casual fans have to settle for tickets that are online or secondhand. While there are insiders that sell tickets at a premium and can deceive people who are not aware of the situation. If you’re planning to resell your tickets, you need to know the ins and outs of the business.

The most well-known seller of tickets is Ticketmaster. Though it’s been in existence for a long time but it’s still a preferred method for selling concert tickets online. Ticketmaster gives a money-back guarantee on its tickets. TicketNow is also secure. Live Nation is another option for tickets to concerts. It even has a live chat feature for convenience. TicketsNow provides a variety of other products including gift cards, tickets to rodeos, sports tickets, tennis, and even motorcross.

Once your tickets have been uploaded to TicketsNow you will need to enter the necessary information to list the tickets. Choose the delivery option which is FedEx, PayPal, or your own. Once you’ve picked the delivery option, you can choose the method of delivery and the cost. You are able to make modifications to your ticket listing prior to when your tickets sell. If you want to, you could make adjustments to your listing. Selling tickets is easy!

You may also sell concert tickets on other marketplaces. StubHub is among them. You can post your tickets online and get rates. You can specify the quantity of tickets you’d like to sell, when you’d like them to be delivered, and how much you’re willing to spend. StubHub is an established web site that has helped thousands of users. This is an excellent choice for those wanting to sell concert tickets online.

TicketsExchange from Ticketmaster

The TicketExchange website operated by Ticketmaster is a website on which buyers and sellers can purchase concert tickets. Like its sister site, TicketsNow, it also offers is mega seats legitimate resale options. TicketMaster is the largest retailer of tickets around the globe. However, it charges excessive fees for resellers and has limited tickets. It’s still cheaper than purchasing tickets through third-party vendors in spite of the expensive fees.

The website is a reliable marketplace to sell concert tickets. Ticket Exchange By TicketMaster guarantees authentic tickets. The company also provides exceptional customer service. A lot of customers trust TicketMaster for authentic tickets. Furthermore, the business is a trusted source for seats at premium events. TicketExchange is a safe and efficient way to purchase tickets for concerts, regardless of whether you’re attending an important concert or a small club show.

The new laws have not had an impact on market for resales, despite the increasing attention paid to scalping. Ticketmaster has also prevented bots from being employed by unscrupulous sellers. But despite the recent changes in the marketplace but the company hasn’t yet solved the problem. The user’s agreement stipulates that sellers must comply with all laws and rules.

In comparison to other ticketing sites, Ticketmaster charges a high price. Customers have complained that customer service is not fast and inaccessible. Ticketmaster has received negative reviews from customers, and 94% of Trustpilot reviews give them a one-star rating. It’s still a good choice for event organizers , and it deserves praise for its pioneering role in the ticketing marketplace.

The commission price for selling concert tickets on marketplaces is low despite the high costs. The commission rate for ticket sales typically is 15% but it varies based on the venue and artist. Additionally, there are service fees as well as shipping costs. The standard shipping cost can add up to $15 to the price of tickets. Most ticket websites pay a 15% commission on tickets sold, however some will purchase tickets directly from sellers and charge no commissions.

TickPick

TickPick is an online marketplace that lets you to sell tickets online for concert tickets. It’s an innovative , new marketplace that removes tickets with high prices and provides a guarantee of admission. Buyers can quickly browse the results based on the quality and price to find the perfect ticket for their needs. The TickPick platform also offers a price comparison feature which allows customers to find the best tickets for the most affordable prices.

It is crucial to grasp the basics of bidding if you plan to sell concert tickets online. Certain ticket websites charge a service fee while others may offer tickets at no cost. These tickets can be the most expensive and should be avoided if you are trying to meet your financial goals. You should check out other sellers’ prices prior deciding on your own price. Remember to set your price at a price that is competitive, such as $200 or more, to ensure that it is competitive with other sellers.

Shipping costs are the major issue with selling tickets to concerts via a fee-based site. While many major ticket websites charge a cost for shipping costs, TickPick does not. If you’re hoping to make a profit you must find an online ticket marketplace which charges a flat fee. TickPick is the best option to sell concert tickets online.

Another good option for people selling concert tickets is StubHub. StubHub lets ticket sellers decide on their own prices, and then sell tickets to the public. Buyers have the option to pay with PayPal or cash. After you’ve created your site, advertise it on social media and include a link to the website in your social media profiles. Customers who are interested can find the tickets fast and quickly.