เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

How to Install AMD Drivers

To install AMD drivers on your computer, visit the AMD website. You’ll find an easy-to-use drivers selection menu. This menu lists different operating systems and the AMD individuals in their eyes. From there, you can download the driver and stick to the installation instructions. As soon as the download accomplishes, restart your pc to make sure it’s working effectively. You may be caused to restart Windows in order to reboot your personal computer. If you don’t find any new driver selection selections on your computer, make an effort reinstalling the operating system.

Earliest, open the “My Computer” folder and click on “Drivers” or “Display. ” You must see a set of folders together with the extension “_INF”. Those with the larger name should find the 64-bit rider. Individuals with shorter titles should pick the 32-bit rider. Open the right folder and choose the initially file along with the “. inf” extension. Select “OK” when you’re prompted to setup the driver.

If you’re using a great AMD video card, you might also need to remodel your drivers. Read More Here To install the most up-to-date AMD video card individuals, visit the AMD website and choose “Update Graphics Drivers”. When you’ve installed previous video card drivers, you can delete all of them and reinstall the new an individual with AMD driver updates. AMD’s support web page will list a listing of all obtainable graphics credit card drivers, including AMD’s.

Once you have completed these steps, you can now weight the AMD driver. For anyone who is using AMD graphics cards, you may have to install the most recent firmware and enable nomodeset, vga=, and nucleus module blacklisting. After putting in the ADVANCED MICRO DEVICES driver, Xorg should masse the driver immediately. AMD users can also by hand install their very own GPU individuals using Machine Manager. However , the most practical way to put in AMD rider without the use of exclusive software is to put in an AMD-compatible driver program updater.