เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

How Much Does a Electronic Data Room Cost?

The digital data room cost is depending on several factors. First, it can depend on simply how much data you’ll need to shop in the digital room. The more data you send, the more you’ll pay for per GB. Small assignments would be better suited to this type of pricing version, but much larger projects would need to pay considerably more. However , if you’re dealing with a smaller amount of information, you may find the cost worth it.

The expense of a online data room will vary according to how much safe-keeping is required and how many users will probably be using the space. Some providers will offer you unlimited storage area, but this is simply not the case for a lot of providers. Typically, access to files and paperwork is limited into a month. Having ten administrators and a hundred guests will also cause higher costs. Therefore , it has the essential to select a VDR that satisfies the specific needs of your company.

The expense of a VDR can be very pricey or a cheap option. This will depend on the size of your files. Most providers charge by simply gigabytes (GB) of data, nonetheless there are also alternatives for fat-free monthly fees. For small text data files, a standard VDR license can manage you among $100 and $1000 see post per month. You can even add extra storage space when you need it. The cost will usually always be less than hundred buck per GIGABYTE.