เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Corporate Governance plus the ISS QuickScore

The term company governance identifies the process of regulating a company, ensuring that the hobbies of investors are secured. The mother board of company directors is selected by investors and is in charge of hiring you’re able to send top business owners, as well as managing day-to-day experditions. In addition to supervising the company’s day-to-day operations, company boards have to act in the best interests of shareholders. These processes ensure that a company’s business methods will be in line with their stated mission, and the owners have a voice in the operation with their business.

Due to this fact, cof-cg.org the ISS QuickScore, which includes ninety two criteria, could prove to be the next major pressure point against corporate boards. However , corporations should examine innovative solutions incrementally, and hold forthcoming proposals up to three concepts of Corporate and business Governance 2 . 0. The first of these types of principles is the fact there is no sole committee framework that is good for all corporations. Therefore , boards must assess and support proposals towards the three center principles of effective company governance.

A business must also make sure that it sustains the privateness of it is customers and employees. This means it must safeguarded all personal data, as well as private processes and trade secrets. The issuance of a breach of secret information can cause a diminish in the worth of a business stock, and losing entrepreneur trust could lead to a lack of capital. As the security of your company’s info is so essential, it is essential that every part of the company be familiar with proper procedure for ensure the security of it is assets. The most up-to-date versions of the guidelines can give a basic understanding of the responsibilities of the board people.