เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

AVG Antivirus Assessment

AVG antivirus security software is a totally free program offered from the AVG Technologies webpage. This kind of software is made to protect your personal computer against infections and other on the web threats. The organization also supplies privacy and satisfaction software, along with application programs. AVG was founded 20 years ago, but following being attained by Avast in 2017, the company at this point operates as Avast. AVG antivirus helps to protect your computer against various spyware, scam attacks, and other threats.

If you want technical support, you can visit AVG’s support website and file a support ticket. Support staff have a long time to reply to your issues, so you might need to wait some time prior to receiving a response. The organization also would not offer live chat or direct phone calls. If you would like professional tech support, you’ll have to pay. However , is actually still worth checking out if you want to get the right antivirus to your PC.

Good feature of AVG anti virus is the option to scan other devices while using same computer software. With this feature, you may monitor and fix malwares infections about multiple equipment. Unlike some other antivirus https://neoerudition.net/why-is-anti-spyware-software-important-to-online-security programs, AVG does not require an account to download and install. Once installed, it’s easy to keep an eye on multiple gadgets with the click of a button. You can also review the status in the software considering the My AVG account. These kinds of features are good for power users.