เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Avast Vs Norton – The way to select the Best Ant-virus Software

There are several differences between Avast and Norton’s security programs. Both are impressive https://www.2020-nortoncomsetup.com/avast-vs-norton at detecting infections and protecting against malicious activity. Although have similar designs, Avast offers a lot more advanced features. Both use sandbox-like technology that sets apart potentially high-risk files through the main system. The two applications also offer email filtering, yet Norton offers the more advanced characteristic of dark web monitoring. While both equally products function effectively to defend your computer right from malware, Avast provides heightened features and even more sophisticated security.

Avast presents limited free of charge support options for users, nevertheless paid consumers have access to a smartphone support system. While Avast has a live support system, the company would not offer online chat, which can be crucial for many users. In addition , Norton possesses a more user friendly online support center and better customer support than Avast. The business has an extraordinary social media presence as well, and offers special offers with regards to paying consumers.

The functionality of Avast and Norton antivirus software is very similar, but Norton outperforms Avast in almost every category. Norton also provides greater quality than its free opposite number, and it can secure your computer with fewer methods. The most significant big difference is in how they perform. Avast can discover threats, but Norton can block out malicious websites faster. It means that Norton is the better decision for the typical user. So , how do you choose from the two?