เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Antivirus Review — AVG Antivirus security software

If you want a simple yet effective antivirus method, then seek out AVG. Their free variation does not require you to create a individual account, and it tracks other devices as well. The interface of this application looks like some thing out of the hacker video from the nineties. A green group of friends indicates that your system is usually not in danger; whereas, a red exclamation point ensures that your system is normally under avast safeprice overview attack.

AVG also offers extraordinary fine-tuning features and control, as well as the capacity to schedule multiple scans and schedule auto updates. Their quick study, dubbed Pc Scan, might take a few minutes, but subsequent ones take under half a minute. Users might also appreciate the insufficient pop-ups and annoying buttons. However , some people may find this kind of feature frustrating and prefer a great antivirus program without this kind of feature. This kind of antivirus assessment will tell you if this product is for you.

When it comes to cost, AVG is the better option. A no cost version of AVG antivirus provides standard safeguards, including current scanning, scam protection, and malware removal. Additionally , that blocks hazardous links and scans for the purpose of slow performance. Overall, it’s a good ant-virus for free. Also you can choose a paid out version if you wish to enjoy more features. These kinds of free types of the application have a variety of plans, depending on your needs and budget.