เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Your legal rights within the Australian Confidentiality Work

Your legal rights within the Australian Confidentiality Work

Your own California privacy rights

Beneath the Ca Consumer Privacy Act, Ca Municipal Code Part , whenever you are a citizen of Ca you are able to contact us for next rights when considering your own data:

You can even submit doing a couple of (2) requests a-year from access to yours study

Right out-of Availability: You may have a straight to consult usage of the personal data we would hang on you for the past several (12) months.

Straight to Choose-In/Opt-Off Revenue out of Personal data: For people 16 (16) age or more mature, you have the directly to opt-from revenue off personal data we might hold on you. You can do it it right at any time from the clicking the newest “Ca resident – Do not offer” connect regarding footer of any web page into our website. For people between 13 (13) to help you sixteen (16) yrs . old, there is the right to choose-into the marketing regarding information that is personal we might hang on you.

To Deletion: You might also need the right to ask us to delete personal research we may hang on your otherwise maximum the way it was utilized. There could be conditions on the right to removal having specific judge factors hence, in the event the applicable, we’ll establish to you personally in response with the demand.

If you would like make any of them demands, please contact otherwise because of the getting in touch with all of our appointed toll-100 % free count (888) 777-6069. We’re going to manage asks for the means to access your own data in this forty-four (45) months getting Ca-certain requests.

To greatly help united states function since you anticipate, delight identify that you will be making a request beneath the Ca Consumer Privacy Act. We might must request certain advice from you to assist you show their name.

This new Australian confidentiality Operate have rules around exactly how we manage the private information which are often different to guidelines in other countries. These types of laws are ready in brand new Australian Privacy Prices from inside the force beneath the Privacy Operate 1988 (Cth) (this new Australian confidentiality Operate). We are expected to treat your personal suggestions in line with people beliefs, plus to reveal for your requirements what personal data we gather and you will the way we put it to use, to save your data safely also to you when you look at the working out your legal rights.

Once we relate to “private information” through the it coverage, the audience is in addition to referencing “personal information,” as it’s laid out less than Australian rules, which you yourself can discover right here.

Facts about the non-public guidance we gather, use and you can reveal is decided aside throughout the which privacy. You could browse such related sections by going to the newest content area on top of the fresh new webpage.

Underneath the Australian Privacy Operate, there is the straight to opt out from the use of your very own pointers for the true purpose of lead selling, together with in relation to personalised advertising. You could opt of customised adverts all over our very own webpages and applications anytime when you go to Privacy options in the base of your webpage. You continue to see non-personalised advertising.

We and you will all of our partners explore snacks and equivalent tech to collect information regarding your own use of the website to let manage records and you may statistics into abilities of your own website. Analytics snacks such as for example Bing Analytics assemble pointers such as your Ip address, device types of and os’s, it comes URLs, area and you will pages decided to go to. Otherwise want Bing Statistics for usage on your own internet browser, you can create the fresh ‘Yahoo Statistics Opt-Aside Internet browser Incorporate-On’, available with Yahoo.

When you yourself have called you at the with a confidentiality associated ailment and you are clearly unsatisfied with our management of one problem, you may want to recommend you to problem to operate of the Australian tinder vs hot or not which one is better Information Commissioner: