เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

cuatro. Lake Sail, Kayaking, Canoeing and you may Large Swan Pedal Vessels

cuatro. Lake Sail, Kayaking, Canoeing and you may Large Swan Pedal Vessels

Situated on Congress Opportunity, the new Elephant Room gives you a flashy and you will a little Bohemian ambiance that’s best for a final avoid before heading of towards (otherwise the) set. Whether thaicupid-ondersteuning or not you merely utilize it since societal place to see prior to going out of to suit your zero-strings-affixed thrill, or if you intend to hang in there appreciate a few beverages together, the fresh Elephant Place is actually an option destination.

step 3. Stanley’s Farmhouse Pizza

If you like interest alcohol and you will artist pizza, Stanley’s Farmhouse Pizza pie is a great place to have a casual time. Situated in a bona fide farmhouse, it’s a chance to enjoy the outdoors while having a great liking away from a bona-fide Texan “give.”

In addition, when you are wondering just who “Stanley” is, he was the initial bull into ranch. Most, we are really not BSing.

A visit to Lady-bird River is a wonderful treatment for invest a couple of hours along with your informal day. This is especially true whenever you can choose from taking walks lakeside, delivering a food or meal cruise, or if you much more productive and you may daring, canoeing or kayaking. Oh, yes, it is possible to spending some time standing on a swan-formed pedal boat. How’s you to definitely getting expenses some book date together?

For the majority of, these outing could well be also like exactly what one manage expect out of an even more “traditional” brand of go out as opposed to means the new build to possess a good relaxed come across. But not, for other people, this type of interest can be a great way to split new frost, flake out, and get to more carnal situations a couple of hours off the line.

5. Frolf at Zilker Playground

Okay, basic, what is frolf? It is a version of tennis starred throwing a beneficial frisbee given that go against holding golfs nightclubs and you can striking a tiny golf ball on a quite as smaller hole. Into the Austin, Zilker Playground is the place to love the fresh air, hot weather, additionally the frolf. It is a great frolf fans paradise.

Frolf is unique enough to elicit a good time and complete an enjoyable mid-day. It does show-off to the relaxed big date that you’re not uptight and will really enjoy the flavor out-of Austin. That knows, you may want to feel an entire-date frolf aficionado following sense.

six. Hippie Empty Park

Discover over the coast out of River Travis on Northwest area of Austin, Hippie Hollow Park was a quite interesting venue. You will find, it is a clothing-optional societal playground. Sure, both men and women is also walking through the playground and enjoy the fresh new sky free of the brand new restrictions and encumbrances out of attire.

Come on, you can not inform us that such as for instance a sensation will not sound refreshingly modern. Just what top prelude is there so you can a laid-back fling than simply investing an afternoon sunbathing naked otherwise skinny dipping together with her?

Sure, it’s adventurous however, therefore as well was a casual stumble on. You need to create some extra spruce towards the experience. You’re in Texas, at all – domestic of spicy chili and you may Tex-Mex cooking.

seven. iFly

Zero, iFly is not certain convoluted the product getting circulated of the Apple that can drain multiple otherwise several thousand dollars from your wallet. iFly-Austin are an enjoyable piece of cake tunnel that recreates new adventure off skydiving inside. You are available with a good wingsuit and head protection and that means you may experience the fresh adventure regarding airline.

8. A chopper Concert tour

Austin is actually an area which provides of numerous dazzling opinions when seen about sky. The metropolis skyline, the new Colorado mountain country, the latest lakes, new Colorado River – all the might be ideal preferred whenever seen from the air.