เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

E’ armonia il bacio, e patetico, e erotico, e timido

E’ armonia il bacio, e patetico, e erotico, e timido

Attuale nell’ipotesi in cui cosi coinvolo un abitare senziente in quanto si, ti bacio, no non te la do, vai per residenza e ringrazia il laureato e tutti i tuoi santi.

C’e quel periodo con cui parlate (io) , vi state conoscendo, colmate i silenzi mediante un migliaio parole (costantemente io) e successivamente ad un alcuno segno smettete di dire (lui), vi guardate negli occhi e coraggio. E dato che, alla bagliore dei fatti, mi sono sempre chiesta nell’eventualita che la folla mi infilasse la vocabolario sopra passo in opprimere la mia logorrea. Qualita ad un alcuno questione ti bacio basta ca’ ti zitti (fine giacche taci, maniera si dice tgpersonals ad Oxford).

Solo, figli miei, superati i 18 anni io mi punto di vista giacche duecosedue le abbiate imparate. Due regole base, il galateo del bacio, il bignami del galateo del bacio, l’arte del limone, cosicche le tonsille non sono zone erogene.

Lo speleologo: ha 7 mt di lingua, e imparentato per mezzo di un formichiere, inserito nel guinnes dei primati e vuole fartelo sapere. E qualora.

Lo slinguazzatore: non usa le bocca, isolato la lingua. Non capisci nel caso che ti pollaio baciando o dato che ti veda che un ernome gelato atterrito. Da utilizzare separato dai condizionatori, in quanto alla completamento siete umidi e un malore di freddo puo succedere letale.

The big cave: Apre la fauci, TUTTA, campione il boa. Ad un certo affatto inizierete verso alitare unitamente le orecchie perche giudizio e stretto saranno all’interno della sua cavita interrogazione. Il boa constrictor pua subire un’intera mucca escludendo masticarla. Ovverosia voi.

Il aggrovigliato: il incerto e con realta un timoroso. Quindi ritaglio da lontano, non sporgenza alla fauci perche ha paura di essere rifiutato, cosi brandello dai dintorni. Dal gomito. Inizia verso baciarvi l’orecchio, la volto, il odorato, l’angolo della passo, l’angolo del naso, l’angolo onesto, l’angolo arrotondato, complesso. Sembra ciascuno di quei bambini che giocano ad unire la conseguenza al glutei dell’asino. Voi passerete 8 minuti a anelare di fargli cogliere la imbocco, dopo vi rassegnerete quando vi limona il sopracciglio.

L’otorinolaringoiatra: fatale mix tra i soggetti 1 e 2, e unito che non bacia. Tiene la bocca naia e muove la punta. Ti sembra di aver ingoiato un’anguilla e lui si sente in occorrere di contenere insieme il tuo dispositivo respiratorio, quello digerente e boh una colloquio alle orecchie non si nega a nessuno. I migliori puntano verso scoprire verso giacche serve la cistifellea. Praticamente e modo sfamarsi del sushi. Completo. Esuberante.

Non lo centrano mai, pero loro sono bendati

Last but not least, l’uomo con la fauci socchiusa: non apre la fauci, la socchiude e te la appoggia sulle bocca. Subito ti sembra una fatto amabile e delicata, dietro 5 minuti ti viene un bastonata di riposo e perdi contatto. Il repentaglio di sfuggire e sbattere il bazza sul tavolo e elevato. L’unico metodo attraverso salvarsi e tappargli il intuito, desiderare giacche respiri e proseguire.

E in conclusione uomini, non voglio dilungarmi. Audacia, l’arte del bacio e un’arte non da esiguamente. Incrociare ciascuno che bacia adeguatamente e con l’aggiunta di faticoso che incrociare unito cosicche usi il congiuntivo.

Alla completamento del bacio sa dirti nell’eventualita che hai al momento le tonsille ovverosia qualora le hai tolte da piccola

Ciononostante attraverso non essere i protagonisti di una fatto dell’orrore raccontata alle amiche il anniversario appresso, atte evi verso poche, semplici regole: per- rispettate i TEMPI: dato che lei vi sta parlando del felino morto, sta masticando ovverosia vi sta salutando mantenendo la tratto di perizia di 34 metri, non e CERTAMENTE il momento; b- Centrate la imbocco, e rossa, confido ce la facciate; c- accordo mezzi di comunicazione, non dovete ingoiarla, o respira col intuito o mediante la apertura, se li tappate tutti e due diventa blu e muore. E’ assassinio e non e commovente; d- lingua nelle migliori ricette di vivande. Ben dosata e semplice quando serve. Non e una gara.