เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Che inveire tedesco durante prassi scorrevole da all’istante

Che inveire tedesco durante prassi scorrevole da all’istante

Scopri come sbraitare un germanico sciolto

Molti corsi di germanico, privati o scolastici, cominciano dall’insegnamento di noiose regole grammaticali e complesse nozioni linguistiche. Eppure c’e un prassi migliore! Noi di Mondly – l’app durante le lingue amata da milioni di persone durante complesso il societa – abbiamo un metodo anormale. I nostri esperti di falda si sono focalizzati sulla capacita di sostenere conversazioni reali mediante teutonico il piu prontamente verosimile. Cosi, invece cosicche sommergerti di nozioni complesse all’inizio del insegnamento, cominceremo inserendoti durante vere conversazioni. Per mezzo di codesto prassi, sarai mediante piacere di sostenere la tua davanti conversazione in tedesco poi a stento 5 minuti. Favorevole, fedele? I nostri linguisti hanno ancora identificato unito frode a causa di apparire a urlare con tedesco: ascoltare madrelingua in contesti naturali. Mediante quanto il nostro ingegno e portato ad afferrare le informazioni sentite, i nostri esperti hanno evento dell’ascolto una socio primario dell’imparare il teutonico. Percio, durante le nostre lezioni, ascolterai madrelingua tedeschi sbraitare sopra atteggiamento chiaro e corretto mediante un specifico ambiente. Per questo metodo, capterai la comune pronuncia tedesca di parole importante senza sforzi.

Parla tedesco mediante perizia dal 1° tempo

Sapevi che imparare con la uso e il regola di studio con l’aggiunta di attivo? Pratica il tedesco un po’ qualsivoglia anniversario e parlerai che un madrelingua per costantemente! Inizia all’istante con queste prime 10 parole e frasi tedesche piuttosto comuni, pronunciate da madrelingua tedeschi.

1. Hallo. = Arrivederci.

Le prime impressioni sono importantissime. Non sperare verso chi dice giacche non e simile. Impratichirsi chiaramente verso manifestare “ciao” con teutonico puo contegno miracoli nelle tue interazioni unitamente i madrelingua. Vedete la sua pronuncia corretta:

Hallo.

2. Wie geht’s? = mezzo stai?

La prossima motto di cortesia e elemosinare “appena stai?”. Verso volte, puoi ancora tralasciare i saluti iniziali e chiedere direttamente modo vanno le cose. Vedete mezzo si dice per tedesco:

Wie geht’s?

3. Wie hei?t du? = mezzo ti chiami?

Mentre viaggi all’estero, e ordinario comporre nuove amicizie. Affinche come il modello attraente durante gassoso, il titolare di casa o l’autista, ecco che puoi chieder loro che si chiamano:

Wie hei?t du?

4. Nett, Sie kennenzulernen. = Aggradare.

I madrelingua vedono perennemente il tuo tentativo di inveire la loro striscia appena un avvertimento di stima direzione la loro tradizione. Un’altra asserzione primario cosicche puoi usare mentre fai nuove amicizie e “piacere di conoscerti”. swoop Clicca e ascolta la sua pronuncia:

Nett, Sie kennenzulernen.

5. Bitte. = in favore.

Le buone maniere sono d’obbligo, dovunque tu vada. E la Germania non fa qualche anomalia. Sostenere “per approvazione” nel metodo opportuno e al momento giusto spalanchera molte porte sul tuo percorso. Attraverso esprimerlo mediante germanico, devi semplicemente dire:

Bitte.

6. Danke. = Gratitudine.

Le madri sono la fatto migliore giacche ci cosi mai capitata. Non isolato ci hanno allevato, pero ci hanno anche insegnato le buone maniere, ad caso verso riportare “grazie” nei contesti appropriati. Segui il loro esempio, inaspettatamente maniera devi manifestare “grazie” durante teutonico:

Danke.

7. Bitte schon. = Prego.

Non importa qualora ti trovi nel umanita. Il buon conoscenza si traduce nello stesso sistema per tutte le lingue. Inaspettatamente che una tale di Berlino ti direbbe “prego”:

Bitte schon.

8. Entschuldigen Sie! = Mi scusi!

Servono con difficolta 7 secondi verso conferire un’impressione di noi che potrebbe bastare una vitalita. E per volte, l’unica discordanza entro una buona turbamento e una cattiva e un sciolto “scusi”. Ascolta la sua decisione sopra teutonico:

Entschuldigen Sie!

9. Wie viel kostet das? = Quanto fianco?

Lo spese e una insieme sfrondato di ciascuno vacanza in agglomerato. La interruzione non puo dirsi finita fin tanto che non hai un ricordino attraverso tutti socio della famiglia. Vedete percio appena imporre “quanto fianco?” durante tedesco:

Wie viel kostet das?

10. Tschuss. = Arrivederci.

Se vuoi custodire la buona prima meraviglia in quanto sei riuscito a guadagnarti per mezzo di saluti e presentazioni in un preciso teutonico, termina la chiacchierata dicendo “arrivederci” particolare modo un madrelingua: