เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

It appears to be a “typical” textbook in cultural relevance

It appears to be a “typical” textbook in cultural relevance

They talk in a great deal about statistics and facts about women’s wellness but spend very little time talking about those who are African Americans (mentioned twice), Hispanic (mentioned once), Asian (mentioned once), lesbian/bisexual (one external link THAT is DEAD)

There are several mentions of workout facilities, children and families, etc. but there is little information for those in food deserts, very rural or high-occupancy urban settings that discourage some types of exercise, discussion of the types of food families tend to eat as cultural groups, or how to lose weight without spending much money (dieticians, doctors, etc.) These inclusions help all people feel included.

I believe this book is useful as an introductory tool and very much appreciate that it is the only text of it’s topic available.

The breadth of the topics covered is appropriate and is on par with many other Introduction to Wellness textbooks I have used in the past. My issue is that the depth and detail covered in each topic are not sufficient. Many of the topics within. read more

The breadth of the topics covered is appropriate and is on par with many other Introduction to Wellness textbooks I have used in the past. My issue is that the depth and detail covered in each topic are not sufficient. Many of the topics within each chapter only have one-to-two paragraphs, and only provides definitions. There are very few examples or in-text applications to allow the reader to get a better grasp of the concept. For example, the nutrition chapter is only 6 pages long. Even at a very basic level, this is not up to standard.

What is provided in this text is accurate, but not complete. This is a very superficial examination of many wellness concepts.

What is currently provided is relevant. Unfortunately, many wellness textbooks are quickly outdated due to current wellness statistics (obesity, nutrition, government programming). I did find two of the links they provided were dead.

The text appears very unorganized specific to formatting. There are multiple fonts https://hookupdate.net/tr/spdate-inceleme/ used throughout, as well as of a lack of uniform headings. I am very surprised they printed this like this, it looks very unprofessional. I, personally, do not like the column style presentation. I will state that the text is quite large and easy to read.

The chapters themselves are arranged in a logical order. I just find the formatting and two-column style of publication distracting. I understand this is an open-source free textbook, but I do not find it flows well to the eye or keeps the reader’s attention.

Many open-source textbooks I have seen, allow you to click or navigate within the main homepage so you can jump from chapter to chapter

There was no distortion I found in any of the images, but their formatting was extremely inconsistent. This textbook is one giant PDF that you must scroll down through to get where you need to go. This is quite unappealing. The constant scrolling is tedious.

I have to commend the work the authors put in this text. It would work acceptably for an introductory class. I would not personally use this text because there are MANY low-to-no cost ways to access information related to personal wellness. The formatting on this text is distracting and lost my interest very quickly. I also do not like the large PDF style where I have to continually scroll to find information.

The content is broadly covered. Would like to have seen the authors go a little deeper with the information. Could be a great book for an intro course. read more