เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Pricing: LiveChat possess other agreements to own people of the many types in addition to startups

Pricing: LiveChat possess other agreements to own people of the many types in addition to startups

The starter package initiate out-of $16 for each agent a month billed a-year, otherwise $19 for month-to-few days. For every single package includes good fourteen big date free trial offer.

2. HubSpot

You could potentially customize the live chat build to fit your website brand name, would automated speak bot flows no-password, and seamlessly incorporate all consumer analysis throughout the HubSpot CRM platform.

HubSpot’s on location personalization possess as well as makes it simple for you so you can personalize the website chat experience for going back anyone that is known to improve your conversion process sales.

Except that live cam has, HubSpot along with comes with marketing with email automation, conversion process CRM, website landing page application, and many other things strong age speed.

This enables you to definitely keeps multiple-station telecommunications together with your customers via real time speak, current email address ticketing system, in addition to current email address automation.

The good thing regarding the HubSpot is that discover a free of charge type for you to use when you are just starting out.

Pricing: HubSpot has the benefit of the chatbot creator as an element of the Conversion Middle plan. You should buy already been which have HubSpot chatbots at no cost, but to get into extra gadgets such as violation manufacturing, you will have to change so you’re able to a premium package. These initiate on $45/week.

The newest plans’ speed can increase quickly, but HubSpot even offers a whole lot more than just chatbots within its Conversion Middle software, in addition to buyers product reviews was consistently higher. If you are searching getting a good CRM and you can email services within the addition to help you each other live speak and you will AI chatbot, upcoming we recommend HubSpot.

step three. ChatBot

ChatBot makes it simple to own small businesses to use the power out of artificial intelligence (AI) chatbots to boost buyers engagement and complete customer satisfaction that have a self-services let software.

It comes that have an intuitive drag and lose user interface that you may use to create your ChatBot. There is also dozens of ready-produced templates for different industries that makes it simple for you to design custom conversation issues and you can chat routing that fits your organization requires.

Like, you should use brand new e commerce bot theme to help walk the latest customers through the buying techniques. You should use top honors age bracket bot so you’re able to stamina-your transformation and you will book calls. Its sales bot layout allows you to promote situations straight from this new chat window that is a tremendously powerful ability to make sales regarding social network users.

The almost every other bot layouts is customer service bot, cafe bot, package record bot, coffee shop robot, recruitment bot, and much more. Chatbot themes is it is one of the best parts about this program whilst account the brand new playground getting small businesses. Prior to now while making chatbots was burdensome for business, however, this will make it simple.

Put differently, ChatBot allows you to create a virtual secretary for the other sites, facebook users, and you can messaging programs for example Loose and Twitter live messenger. In case the representative would like to keep in touch with a genuine people, then you may effortlessly send them to your customer care agent, Myspace messenger, telephone call support, or one of the a number of other real time cam products integrations.

We explore ChatBot so you can energy the individuals speak robot into the all of our ecommerce other sites, and it also effortlessly integrates that have LiveChat (#step 1 seller inside our listing).

Pricing: ChatBot features various arrangements having organizations of all brands. The beginner package starts getting $50 monthly that provides your the means to access 1000 chats for each and every few days (generally $0.01 / chat). For every package includes an effective fourteen date free trial offer.

4. Sendinblue

SendinBlue also offers a strong yet , student amicable real time speak application. Merely developed the talk container under your membership following include it with the website playing with a word press plugin.

Sendinblue makes you effortlessly convert any visitors towards users by the reacting its last-minute issues thru live talk. The chat integrates that have Sendinblue revenue automation that enables that grab more guides.