เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Como cambiar la localizacion en Tinder gratis

Como cambiar la localizacion en Tinder gratis

?Vas a viajar este esti­o y no ha transpirado deseas adecuar el zona principal? ?Estas cansado o cansada sobre ver continuamente las mismos perfiles de tu franja o localidad en Tinder? ?No sabes como Canjear la ubicacion en Tinder gratis, desprovisto gastarte ni un separado euro? Pues has llegado al tutorial indicado. Aca te vamos an ensenar camino a transito como falsear tu localizacion en Tinder. Y lo haras falto gastarte ni un separado euro. Eso si, nos centraremos en la version de moviles Android, ya que seri­a la decision mas sencilla y no ha transpirado que pone menos en riesgo la integridad sobre tu movil para ponerse esto a cabo. Con el fin de que te sea posible enlazar en diferentes ciudades o incluso paises variados al tuyo sin embargo falto dejarte el dinero en una suscripcion rostro.

Como elaborar de Canjear la localizacion en Tinder

Primero es necesario saber lo que es Tinder Passport desplazandolo hacia el pelo como funciona en esta app de ligar. Se alcahueteria de la funcion sobre serie que llega en Tinder para obtener amarrar en otros sitios de el planeta. Pero, Efectivament, no resulta una accion gratuita. Nunca por lo menos a lo largo de la mayor parte de el ano. Y no ha transpirado es que Tinder lleva 2 anos, a lo largo de esta pandemia por Coronavirus, regalando esta funcion a todo el mundo las usuarios a lo largo de el mes sobre abril. Meses de confinamiento en diversos zonas del planeta que han mantenido a las personas encerradas en sus casas. Con el fin de que siguieran usando Tinder y no ha transpirado que la colectividad nunca se sintiera tan sola desplazandolo hacia el pelo aislada, Tinder ofrecio Tinder Passport totalmente gratis.

En intercambio, el resto del ano es obligatorio adquirir la suscripcion a Tinder Gold, Tinder Plus o Tinder Platinum de conseguir utilizarla.

Una vez que tengas muchas de estas suscripciones o hayas laborioso muchas de las ofertas, unico tendras que ir a la pestana sobre tu perfil en Tinder para cambiar la ubicacion. Entra en arreglos desplazandolo hacia el pelo selecciona una ciudad distinta en el apartado arreglos sobre Discovery. Desplazandolo hacia el pelo vivo. Hoy por hoy unico le apareceras an asi­ como te apareceran seres de ese punto de el planeta que has escogido. Lo unico gafe es el pago. Pero puedes evitarlo facilmente con un movil Android.

Como puedo cambiar la localizacion en Tinder gratis

Ya que bien, si te estas preguntando como puedo Canjear la ubicacion en Tinder gratis, poseemos que saber que no debemos utilizar Tinder Passport. O pagamos, o cambiamos virtualmente sobre localizacion. Es decir, que para Canjear la localizacion en Tinder gratis tenemos que efectuar meditar a nuestro movil que estamos en otro aspecto diferente. De esta modo le pasara los datos de ubicacion falseados a Tinder, que colocara tu lateral en ese lugar. Mismamente te saltas la accion Tinder Passport desplazandolo hacia el pelo cualquier requerimiento.

Para Canjear la ubicacion real sobre nuestro movil necesitamos la empleo que asistencia a este fin. Fue creada con el fin de que las desarrolladores sobre aplicaciones puedan tratar como trabajan en otros sitios o para simular esos cambios de ubicacion. Aunque tu igualmente la puedes usar para este fin. Se llama Fake GPS Location asi­ como la puedes encontrar de maneras gratuita en Google Play Store.

Una vez que la instales, desplazandolo hacia el pelo cuando la inicies por primera oportunidad, Fake GPS Location te pedira varios permisos de comenzar a marchar. Lo mas importante podri­a ser actives los arreglos de desarrollador en tu movil asi­ como uses esta empleo Con El Fin De falsear tu localizacion. Solo debes ir a las arreglos de el movil, entrar en el apartado sobre informacion del telefono y no ha transpirado presionar 12 veces acerca de la cuanti­a sobre compilacion sobre forma rapida. Con eso Se Muestra el menu sobre desarrollador, donde hallaras la posibilidad: Seleccionar empleo Con El Fin De reproducir localizacion. Esta en el apartado depuracion, y deberas escoger la posibilidad Fake GPS Location para que cualquier este establecido.

Y no ha transpirado Ahora. Esta, Actualmente queda lo mas alegre: Canjear la localizacion de tu movil para que Tinder piense que estas en otro sitio:

  1. Abrimos Fake GPS Location y no ha transpirado escogemos el punto particular en el mapa moviendonos con las dedos. Pulsa en el boton Play para que principio an actuar.
  2. Confirma con la notificacion que la ubicacion falsa ha sido creada. Ademi?s puedes informarse Google Maps para reproducir que estas alli.
  3. Ve a Tinder y no ha transpirado empieza a ver las perfiles sobre aquella zona.
  4. Cuando hayas acabado de falsear tu localizacion vuelve a Fake GPS Location y no ha transpirado pulsa en el boton cuadrado de stop. Todo volvera a la normalidad.