เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Al-Azhar, Sunni Islam’s higher spiritual expert, enjoys warned facing news articles one “normalizes” homosexuality

Al-Azhar, Sunni Islam’s higher spiritual expert, enjoys warned facing news articles one “normalizes” homosexuality

The latest warning was available in an effective Dec. 5 tweet toward Al-Azhar’s formal Fb membership you to doomed homosexuality since “lewd ” and “reprehensible.”

Trika after that debated one to homosexuality “is against human instinct

1 day prior to, for the e-sex marriage ceremonies contacting her or him “a major sin.” Mentioning Quranic passages, the fresh new spiritual power reminded that Jesus missing an entire neighborhood one to got engaged in homosexuality.

Al-Azhar reaffirmed the categorical getting rejected of homosexuality, denouncing what it named “a systematic venture” from the worldwide pushes and you may teams you to definitely “use their media retailers, activity shows and online programs together with celebs to promote which down and dirty phenomenon and bequeath it among those willing to habit so it departure in various communities also inside the Arab and you may Muslim communities.”

The fresh declaration further informed you to definitely “including worst plots of land try to destroy the new ethical and personal beliefs of the family unit members, distorting this new title of their players and you can harmful in order to undermine the fresh new cover and you may balance off societies.” Moreover it argued one to “marriage can only just can be found anywhere between a guy and a lady.”

This new report ended from the needing respect of most other societies and societies; what’s more, it called on the Arab and you may Muslim societies to stick to its thinking in addition to instruction away from Islam.

Al-Azhar’s denunciation from homosexuality was available in reaction to a debate stimulated because of the sporting events commentator and you can former Egyptian superstar sports member Mohamed Abu Trika’s problem of one’s Uk Premier League’s “Rainbow Laces” campaign, an initiative where besthookupwebsites.net/local-hookup/raleigh/ people regarding 20 Largest Group nightclubs dressed in rainbow armbands throughout matches played anywhere between The fall of. 27 and you will Dec. dos, to express their support towards LGBTQ society during the baseball and past.

When you look at the controversial comments transmitted Late. 30 from inside the Arabic on Qatar-owned beIN Football route, Abu Trika slammed the campaign championing LGBTQ rights, arguing one to homosexuality “is not compatible with Islam.”

Contacting homosexuality good “risky ideology,” Abu Trika noted, “It is almost sexy and folks are not any offered embarrassed away from it.”

” The guy advised beIN Activities in order to abstain from sending out some thing LGBTQ-associated during their real time sign of the Largest League suits and you will called for Muslim players so you can boycott brand new campaign.

Although Magdi failed to talk about Egypt by-name, the nation is notorious for the persecution regarding members of new LGBTQ area that happen to be consistently targeted and sometimes imprisoned to have up to help you five years on the “debauchery” otherwise “immorality” costs since the country does not have any guidelines criminalizing homosexuality

Brand new 43-year-dated former Al-Ahly midfielder, which retired inside es for Egypt, turned into a national champion after profitable twice the latest Africa Cup of Places along with his national party, during the 2006 and 2008. His gains earned your this new nicknames “El Magico” (“The fresh new Magician”) and you will “Prince off Minds” certainly one of his loving fans.

The latest retired basketball icon just who resides in exile inside Qatar was no stranger to controversy. Earlier this season, this new Legal off Cassation rejected his appeal to come-off of Egypt’s radical number having his alleged money of your own outlawed Muslim Brotherhood – an accusation he has got categorically denied.

Abu Trika’s scathing attack toward homosexuality caused an effective backlash off liberties activists towards the Egyptian social media platforms with many different talking about his unpleasant tirade since the “hate address.” Conservatives, at the same time, shown the unwavering service towards the baseball icon making use of the Arabic hashtags #we_are_all_abu_trika and you can #we_support_abotreka.

“Anti-Gay and lesbian, dislike inciting comments of the beIN Sports commentator and you can sports movie star Abu Trieka was indeed loathsome,” tweeted Amr Magdi, a person Liberties Observe researcher. “But inaddition it backfired and you will exposed this new places to discuss Lgbt items within the regions in which torture and jail to possess gays was techniques.”

Within the , about eight individuals were detained immediately after fans elevated rainbow flags during the a good Mashrou’ Leila performance from inside the Cairo’s Fifth Payment Area. The new flag-increasing provoked a general public outcry regarding the conventional people, prompting the public prosecutor to purchase a study to your event. Several of those arrested had been apparently subjected to awkward rectal examinations that the bodies say are a beneficial “regime process” to choose their intimate orientation.