เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

I have made some great friends whom i love lots

I have made some great friends whom i love lots

Welcome to Chat Room City

Chat rooms offer us some unique opportunities. In an instant, we can be chatting with people from countries that some of us can only dream about visiting. In chat, we can find people of a similar age and with similar points of view

Our aim at Chat Room City is to provide a safe environment for people to have a clean and decent chat, where you can meet people with similar interests and establish long-term friendships.

All of our chat rooms are 100% free to use. There are no downloads or plug-ins, and our site is fully-responsive, which means it will work perfectly on a wide range of devices. We encourage you to register with us, but you can chat with no sign-up..

Finally, although we are a site for adults, we are not a XXX site. Please read each chat room’s description carefully before you enter, as some rooms are ‘G’ rated and some are ‘R’ rated.

Main Room

This room is for those who want a ‘G’ rated chat. Language, images, music videos, and animated gifs, should not contain any ‘R’ rated material. Think of this room as The Waltons at dinner with The Ingalls and you should get the idea.

The Pub

This room is for those who do not want to have dinner with The Waltons or the Ingalls. This room is for ‘R’ rated chat. Language, images, music videos, and animated gifs can contain ‘R’ rated material. but please do not confuse ‘R’ rated with XXX. We are an adult site, but we are not a XXX site.

The Quiz Room

Come in and pit your wits against our QuizBot. Members are awarded points when they answer a question correctly, and their scores are saved and displayed on our Leaderboard. Can you get to the Number One spot?.

The Christian Room

You do Conseils de Polish Hearts not have to be a Christian to chat in this room, but you do have to respect the beliefs of everyone who chats here. This room also has weekly Bible Studies.

“I think the ppl here, are all very friendly and make me comfortable.. and honestly and seriously, Johnny and Sunnybev are really really nice and know exactly how to treat everyone.” SHER

“Finding Chat Room City almost made me believe in luck. The captain and his crew have provided everything you need for a decent chat. Chat Room City is the logical choice.” SPOCK

“Chat room city is an excellent place to be, it is safe and well monitored, the friendly people here are fabulous. So much fun with game nights and quizzes.” MARTIN

“I am so lucky that i found chatroom city. It is friendly fun and most of all people on here care and treat everyone with respect and genuine affection.” TIGERLILY.

“Fun, nice, friendly, relaxing and smart choices. Awesome friends, lovely to make jokes about each other. games administrator, Johnny and Cat do good jobs. Im in love with this chat I love bible study too.” ANA.

“I enjoy chatting here because of the kind respectful chatters and the well run site. The rules are relaxed fair and easy to follow.” EARLYRISER

You can use a personal pic or any other image as a profile image. This avatar will appear in your profile and next to your name in the user-list.

We have a huge range of emojis for you to choose from. Many of our emojis are animated and add greatly to the chat experience. We are also happy to cnsider any request to add an emoji.

Our YouTube Player is an extremely popular feature. It has a built-in search engine, so you can search for your favourite tunes and insert them straight into the chat window.

Have fun inserting Gifs and Stickers into the chat windows. Our Giphy player allows you to search and choose from over 150 million images on Giphy

Chat Rules and Chat Safety Advice

Please do no use avatars or post a pic that includes young children. If you are asked to remove your avatar for this reason and do not comply, then this could become a more serious issue.

No spamming or flooding of the chat room. You will be muted and asked to stop, if you continue to spam or flood you will be kicked out of chat for one hour. When you are allowed back into chat and you spam again, then you will be banned.

Do not advertise any other website, including social media, in our chat rooms. Your post will be deleted and you will be kicked from chat for one hour. If you break this rule again, you will be banned.

Do not post any links in our chat rooms. The link will be deleted and you will be kicked out of chat for one hour, break this rule again and you will be banned.

Do not post your email address or phone number in public chat. Your post will be deleted and you will be kicked out of chat for one hour.

Always use English in our chat rooms. Our staff need to know what is being said at all times. You will be muted and warned, if you persist you will be kicked for one hour.

Do not type in all caps. We know that this can happen accidentally so you will have the opportunity to check if your caps lock is on.

Do not use photos from the Net and pretend it is you. The context in which the image is being used will determine how serious an offence it is.

Do not harass anyone into having a private chat with you, no one is obliged to reply to a private message.

If someone reveals to you that they are under 18 years of age you MUST tell a staff member as soon as possible. If we find out that you have knowingly been chatting with a minor then you will be banned. Your interactions with them will be examined and if we find any reason to get the authorities involved then we will pass all the evidence we have on to them.

If you post any illegal images of minors (under 18 years of age) you will be reported to the relevant authorities. We will pass on your IP and all supporting evidence that we can to help the authorities prosecute you.

DO NOT engage in underage roleplay, it is ILLEGAL even in private. As with the above rule, we will do our best to have you prosecuted.