เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Tinder resulta una popular medio de motivo norteamericano que brinda un asistencia geosocial que facilita a las usuarios comunicarse con diferentes individuos en sintonia a las preferencias tanto de conversar igual que de aclarar citas o encuentros

Tinder resulta una popular medio de motivo norteamericano que brinda un asistencia geosocial que facilita a las usuarios comunicarse con diferentes individuos en sintonia a las preferencias tanto de conversar igual que de aclarar citas o encuentros

Como Comunicarse con Tinder

En caso de que te interesa contactar a la entidad, sigue leyendo desplazandolo hacia el pelo te dare toda la informacion con el fin de que te sea posible realizarlo.

Biografia de Tinder

Esta medio fue lanzada a mediados por un grupo de empresarios norteamericanos, que disenaron la red Con El Fin De trabajar tanto en computadoras igual que a traves de un grupo sobre aplicaciones moviles. En la actualidad, Tinder resulta una de estas redes sobre citas asi­ como encuentros mas populares de el universo.

Formas sobre Contactar con Tinder

No importa cual sea tu dubitacion o pega, la empresa esta dispuesta a solventarlo si te comunicas como consecuencia de las diversos estrategias de comunicacion que te indico a continuacion: puedes enviarles un correo electronico con tus dudas asi­ como sugerencias, llenar un formulario con tus comentarios e inconvenientes, escribirles a las cuentas en las pi?ginas sociales, y mas.

Contactar con Tinder por Telefono

Desafortunadamente, no seri­a probable comunicarse al personal de la entidad a traves de la llamada, puesto que la misma nunca dispone sobre un nA? sobre telefono que te sea posible emplear. No obstante, puedes solucionar tus dudas e inconvenientes escribiendo a la directiva de correo electronico o llenando el formulario sobre roce vacante en la sitio web.

Contactar con Tinder por Correo Postal

Desafortunadamente, esta compai±i­a nunca posee la agencia principal en Espana. No obstante, En Caso De Que te encuentras en los EEUU, puedes examinar la sede principal sobre esta entidad usando la domicilio que te indico a continuacion. Te recomiendo que planifiques tu visita en horario de agencia para que puedas arreglar http://www.hookupdates.net/es/planetromeo-opinion tus dudas e inconvenientes.

Domicilio Postal sobre Tinder

8750 North Central Expressway, Suite 1400 Dallas, TX 75231, EE.UU.

Comunicarse con Tinder por Pi?ginas Sociales

En caso de que deseas solventar tus dudas o dejar tus comentarios e inquietudes sobre maneras rapida asi­ como simple, puedes efectuarlo escribiendo a las cuentas oficiales que la compai±i­a posee en las redes sociales mas populares, entre las cuales estan Facebook y Twitter.

Twitter

En caso de que Facebook seri­a tu red social preferida, estas sobre fortuna, porque esta compania posee la pagina oficial en la red:

Twitter

Puedes seguir a la cuenta oficial de la compai±i­a en Twitter de enterarte de estas ultimas novedades y promociones:

Comunicarse con Tinder por Email

Si eres de las que prefiere comunicarse por mediacii?n de e-mail electronico, puedes realizarlo utilizando la domicilio de correo que posee la compania. Esta nunca es la sola alternativa, ya que la entidad Asimismo posee un formulario sobre comunicacii?n que puedes emplear si deseas comunicarte sobre maneras rapida asi­ como sencilla.

Contactar con Tinder empleando la website

En caso de que lo deseas, puedes dejar tu valoracion, comentarios y no ha transpirado quejas relacionadas con el trabajo que esta empresa brinda llenando el formulario disponible en la pagina web. Recuerda rellenar las campos imprescindibles para que el personal de interes al comprador de la compania pudiese procesar tu solicitud de forma satisfactoria.

Email sobre Tinder

En caso de que tienes alguna recelo o inquietud, puedes escribir a la direccion sobre e-mail electronico que te indico a continuacion:

Te recomendamos incluyas algunos datos de trato con el fin de que la compai±i­a pudiese procesar tu solicitud. Si tu solicitud esta relacionada con cuestiones sobre comercios, Promocion o prensa, puedes verificar las direcciones de correo electronico Con El Fin De esos propositos en la sitio web sobre la entidad.

Contactar con Tinder por Chat

Si quieres comunicarte con la institucion por vi­a de un chat, efectuarlo por mediacii?n de su pagina en Twitter.

Aplicaciones moviles sobre Tinder

La compania dispone de la aplicacion movil que puedes descargar de ingresar a la medio. A continuacion te indico como puedes descargarla.

Aplicacion Android de Tinder

Si eres consumidor sobre Android, puedes descargar la uso usando el sub siguiente casamiento:

Aplicacion iOS sobre Tinder

Si eres usuario de iOS, puedes descargar la aplicacion usando el siguiente enlace:

Reclamaciones

En caso de que te gustaria procesar un reclamo o queja relacionado con la compai±i­a, puedes procesar tu solicitud escribiendo a la domicilio de e-mail electronico, llenando el formulario sobre comunicacii?n vacante en la sitio web o acercandote a la agencia principal ubicada en la direccion postal que te indique anteriormente. Te sugerimos que dispongas de toda la documentacion que sea esencial al razon de tu senuelo con el fin de que la compai±i­a pueda procesar tu solicitud sobre manera exitosa desplazandolo hacia el pelo brindarte la replica correcta.

Consejos sobre Tinder

En caso de que te has comunicado con la compai±i­a con anterioridad, indicanos igual que fue tu vivencia con el asistencia sobre atencion al usuario.