เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

I hire a knowledgeable Partners for the ranking i have available

I hire a knowledgeable Partners for the ranking i have available

You can expect an education assistance program to our Couples who keep the degree. This means that, they may be able continue doing work during college. The knowledge guidance system shows the benefits we have within our Associatesponents your education direction system are:

EMH Healthcare Grant

This scholarship can be found to help you senior high school the elderly and you will students. People have to live in Boyle, Casey, Garrard, Lincoln, Mercer and Washington areas. Applicants should be from the top twenty five% of their group. They need to have the very least Act score out-of 21 otherwise Seated get of one thousand. On top of that, pupil should be planning attend good regionally qualified college or university or college or university. Pupils should have accomplished student informative requirements. Ephraim McDowell Wellness have to acknowledge the latest student’s top-notch fitness job program.

This grant pays $step 1,000 to the school otherwise school having high school students. It is renewable the following semester in the event your receiver earns a dos.5 or maybe more GPA. The fresh scholarship will pay $2,100 right to the institution otherwise university for college students. It is green the second session in the event the receiver brings in an effective step three.0 or more GPA.

Most Grants

  • Sherry Colleen Durbin Memorial Scholarship. Good Boyle Condition senior high school older could possibly get apply. Student must be likely to attend a call at-condition college or university. They have to be attending investigation a health industry program recognized by Ephraim McDowell Health. The fresh award is actually a minimum of $five hundred for one session.
  • Keith & Vicki A good. Darnell Scholarship. A highschool elderly will get incorporate. Student need to be out-of Boyle, Casey, Garrard, Lincoln, Mercer or Washington county. Scholar have to be probably attend a call at-state college. They must be likely to investigation a medical occupation program acknowledged by Ephraim McDowell Fitness. Pupils desire a good BSN studies discover liking. The fresh award is $five-hundred for starters semester.
  • Ephraim McDowell Regional Medical center Auxiliary Health care Grant. A good Boyle County twelfth grade older could possibly get implement. College student have to be gonna sit in an out in-county university. They have to be probably analysis a healthcare industry program acquiesced by Ephraim McDowell Health. The newest honor is actually $step one,100000 toward first session. It is alternative on the next session if the recipient brings in a 2.5 or higher GPA. One to Danville Senior high school senior and one Boyle County High school elder can get get the prize.
  • Ephraim McDowell Fort Logan Healthcare Auxiliary Medical care Scholarship. An excellent Lincoln Condition high-school senior will get use. Scholar should be browsing sit-in a call at-condition college. They have to be going to investigation a medical care occupation program acknowledged by Ephraim McDowell Health. This new award is actually $1,one hundred thousand to the basic semester. It is renewable to your next session in the event your individual brings in a 2.5 or more GPA.
  • Ephraim McDowell James B. Haggin Hospital Additional Medical care Grant. A great Mercer Condition twelfth grade senior will get apply. Student have to be gonna sit in an in-state school. They have to be planning to investigation a healthcare community program identified by Ephraim McDowell Health. This new award are $five hundred towards earliest session. One Mercer State High-school elder and something Burgin Independent Highest University elder can get have the honor.
  • Ephraim McDowell Regional Medical facility Reliable Teen Grant. A twelfth grade elderly whom gets involved otherwise has actually took part in this new Teen Hawkinsville same day payday loan Volunteer Program at the EMRMC get implement. Beginner must be attending sit-in an in-state school. They must be browsing study a health job system identified by Ephraim McDowell Health. The new award are $five hundred for example session.
  • Ephraim McDowell Fort Logan Healthcare Additional Teen Grant. A senior high school senior which participates or features took part in new Teen Volunteer System at the Ephraim McDowell Fort Logan Hospital can get implement. Pupil have to be gonna sit-in an out in-county university. They have to be planning to investigation a health care field program recognized by Ephraim McDowell Fitness. The brand new award is actually $five hundred for example semester.
  • Ephraim McDowell James B. Haggin Hospital Additional Group Member Grant. One Affiliate during the Ephraim McDowell James B. Haggin Healthcare can get pertain. Affiliate have to be likely to sit in a call at-condition college. They have to be likely to studies a healthcare job system acknowledged by Ephraim McDowell Fitness. This new award are $five hundred for 1 session.

Applications

You will want to complete software by the March 15. To make use of, delight click. Once you download the application form, mail it in order to you shortly after it’s done.