เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

React to a categorized published towards the :

React to a categorized published towards the :

SWAMP-Loving JEW (30s, genderqueer, NYC) exactly who wants earth pigments, hygge vibes, and you may groovy audio tries an excursion companion for the braiding tresses and you may challah, old book smelling, queer parsha perceptions, and you may whom knows that cozy pillows are vacation spots. Need like stargazing. Respond here.

SNARKY QUEER Uk JEWESS (24/F/HTX). Second-season laws student, new to the room – looking for specific nearest and dearest to enjoy my new way life inside good this new nation which have. Female-identifying folk well-known, extra circumstances if you need baked products (I make an indicate challah). Respond right here.

Guy Of MONICA GELLER And you may CHANDLER BING’S Characters (18F, seeking Jewish relatives otherwise a beneficial NJB definitely inside Nyc!). Mate out of art, museums, physical fitness, dancing, guides, Harry Potter, trend, classical sounds and you may Judaism. Reply right here.

MODOX London Son (25) ISO sociable NJG to share with you cultural explorations, teas and Haim albums. I’d like the new Gerwig to my Baumbach. I’m not crappy within cooking and very effective in speaking. The fresh new city’s open today therefore why don’t we make restaurants immediately after which wade dancing x React here.

QUEER NONBINARY Member of SEATTLE (23) already in the process of sales (reform) seeking people to talk to and you can express (digital or perhaps in individual) shabbat delicacies and you can veggie challah. Answer right here.

La Valley-GIRL-TURNED-CITY-Woman ISO DR. BENJAMIN (23) if the Zachary Levi had been in fact Jewish. I’m an effective Jewish professional which wants knitting, musicals and you may macaroni and you will mozzarella cheese, shopping for one so you can cuddle and view docu-collection with me and you will force me to explore the metropolis once for the a while! React right here.

Internationally REFUGEE Endorse By day, Moving Heart Teacher WANNABE When the sun goes down (Gay/Queer/32M) looking to love that have same inside the Nyc/DC. Perfect Week-end: biking into Whitney, JCC pilates classification (avg decades 70+), and you can binging Sex Degree. Let’s create Shabbat dining together? React here.

Generate Good METAPHORICAL SUKKAH Away from Friendship (NYC). Mid-30s partnered men (zero infants) trying to members of the family of all men and women to share in artwork, eating (I make an indicate brisket), and you can emotionally smart conversation. My personal opinions: customs and you may society cheerfully upgrade how we embrace the current. Reply right here.

WITCHY JEW The latest Into the PHILLY (she/they 22). Young teacher & author searching for for example-inclined individuals who enjoy Palm Bay escort reviews open mics, programs or staying in to own a beneficial tarot understanding. Why don’t we go thrifting and take a coastline time! Hit me personally upwards while you are creative, religious and you will excited about societal justice. Reply here.

Sweet JEWISH LATIN Teacher (27F) seeking love & family in San francisco bay area. Rambler, enthusiast from peculiar appeal, sick of matchmaking software. Strike me up whenever you are towards the old world, social fairness, pets, news literacy. We’re going to go along if you are intimate! Invite myself to own Shabbat and you will winnings my personal cardio. React here.

Reply to a categorized posted :

Spicy KREPLACH Inside PARIS . Late 20s, non-digital North american country (Ashkenazi) Jew seeking to relatives/dates during the Paris, France. Scholar at the Beaux arts which have a love for sheer drink and you may including chili to my Bobe’s treatments. Hmu for a drink towards the Tunnel St. Martin ?? Answer here.

JEWISH ELLE Trees (24F, LES Nyc) tries the lady Vivian. DYK an alt conclude for the flick got her or him together with her? Let’s: servers shabbat foods, walk-around the metropolis, rant to each other with the victims we have been passionate about, & be very queer & Jewish you to Movie industry create deem united states unpalatable for standard viewers. Answer here.

My style is better than my personal dowry, however, bubbe states lovers do not require much space ?? We dabble within the treyf, enjoy klezmer clarinet, Respond right here

Dream Roommate (31F) in Raleigh, NC seeking a bona-fide, amiable person to share a property with. Later twenties-early 30s lady-pinpointing prominent. I adore restaurants & drinks with family relations towards deck, farming & mastering seats plans. I’m chatty, bold & kindhearted. Plus, You will find a cat! Members of the family greeting as well! React right here.