เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

You would think that being around so much, George would at least like to have sex more

You would think that being around so much, George would at least like to have sex more

I really love him, but if I don’t get laid soon, George’s little wifey is going to go into a meltdown!

Who’d have thought it? You know, I wonder if anyone in the parking lot saw the van rocking from our fucking and peeked in the windows. Oh my God, that makes me hot just thinking about it. George isn’t going to be home for another hour or so – I’m going to get my vibrator out and hledГЎnГ­ profilu omgchat imagine what would have happened if another guy had gotten into the van with us! Mmmmmm….

I’m sorry I haven’t written in a few weeks. I’ve been busy. And not in a good way. George has cut down on his workload, and he’s been home earlier than usual lately. That means I don’t get to go out and play! George made us join a bowling league, if you can believe that. Twice a week we have to go down to the bowling alley and bowl with a bunch of other people that George knows from work. Some of them are clients of his and some are co-workers, and some are even just friends of the clients or the co-workers. And they make us wear these hideous red bowling shirts. Mine doesn’t fit right, and I have to pin it up the front or else it will burst open every time I throw a ball down the lane. I can’t even flirt the tiniest bit, because I am afraid that someone will say something to George. Between him being home so much and this bowling thing, I haven’t gotten screwed in three weeks!! But no! The last time we did it was over a month ago. Grrrrr…

It turns out that the only thing I love more than a good hard fuck is a good hard fuck while sucking another cock!

Just a quickie. Well, in more ways than one! It turns out this bowling thing may not be so bad after all. Mike, the manager of the bowling alley. Well, I fucked him the other night while George and everyone else was bowling away. I was bored and told George that I didn’t feel well, so I was going to go to the ladies’ room. Which I did. But on the way there, I started talking to Mike. He said that he had a couch and a tv in his office, if I wanted to lie down for a little bit. Wasn’t that nice? Anyway, I followed him back there, and when I went to lie down one of the pins on my bowling shirt popped and stuck me right in the front of my left breast. I pulled at it, and Mike asked what was wrong. I told him, and the next thing you know, my shirt is OFF and Mike has his hands all over my tits. We didn’t’ waste too much time on foreplay, (and let’s face it, I was so hot, I didn’t need any,) so within a couple of minutes Mike’s cock was hard enough to spread my hungry hole and slide up into me. It was a quick fuck – maybe five or ten minutes – but it was enough to take the edge off! I came twice before Mike rammed into me hard and spurted deep inside me. Its a good thing I’m on the pill! Anyway, we got dressed pretty quickly and I went to the ladies’ room to let Mike’s cum drip out of my cunt as much as possible. I went back out to George and told him I was still feeling poorly and I thought we should go home. George agreed that I looked flushed, so we left. Needless to say, I took a shower as soon as we got home. George made me some soup and tucked me into bed. I guess I should feel guilty, but god, I NEEDED that fuck! Do you think I have some sort of sickness?