เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Can I Win Real Money with Free Spins?

Can I Win Real Money with Free Spins?

Yes, you can win real money by using free spin offers. However, players need to be aware of the various terms and conditions that apply. Free spins are often only valid for a specific game and usually have a short time limit within which they must be used.

Free spins also usually have a bet size limit. Most often they must be played at the minimum bet size, so even if you do win, it won’t be a life-changing amount.

Then there are the wagering requirements, which can really spoil the party. The wagering requirements specify the number of times that you must play through any winnings from your free spins before those winnings will be converted into real cash that can be withdrawn.

Most casinos also include a maximum amount that can be withdrawn from the free spin offers. This is usually of the order of $100. So if you win say $200, then even if you complete the wagering requirements successfully, you will only be able to withdraw $100 and the rest will be forfeit. However, there is nothing to stop you from using the whole $200 to play other games and see if you can win on those.

Why Do Casinos Offer Free Spins with No Deposit?

Casinos offer free spins with no deposit to draw players into their site. This can help to introduce first-timers to the games that they offer. Players can also see what other bonuses, promotions and features the site offers as they use their no deposit free spins. They can also enjoy the slots and maybe even win some money which can be used for further play.

No deposit free spins are usually tied to a particular title and are often only a small number, say 20 spins. But any winnings made can often be used on any game that the player likes the look of. This means that if a player has been lucky enough to win using their free spins, they may be able to try out other slots. They can even play some table games, all without having to risk any of their own cash.

Why Can’t I Withdraw My Winnings from Free Spins?

The most common reason for not being able to withdraw the winnings from free spins is because wagering requirements or other conditions have not been met. For example, a casino may require players to make a deposit of real cash and roll it over once, before allowing withdrawal of any free spins winnings, even if all of the wagering requirements have been met.

However, not meeting the wagering requirements is the most common reason why winnings cannot be withdrawn. Here is a common example. A player has won $10 from 20 free spins and the wagering requirement is 35x. Now, the player must place bets totaling $10 x 35 = $350 before they can withdraw that $10. Of course in playing through those winnings, they may win more which can be used to place more wagers and clear those wagering requirements.

Some other reasons why it’s difficult to make a withdrawal include minimum withdrawal limits. So, say, for example, you win $10 using free spins. You manage to clear the wagering requirements and have $10 left in your account. But the casino has netent casino canada a minimum withdrawal limit of $20 in place. Your $10 is too small and can’t be withdrawn.

Is There a Limit for How Much I can Win From No Deposit Spins?

Yes. Online casinos do usually specify a limit on how much you can win from no deposit spins. This can usually be found in the bonus terms and conditions and will be listed openly on the site.