เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

14. Join a gym or a yoga studio

14. Join a gym or a yoga studio

11. Sign up for art classes

It won’t be long until you learn that signing up for various classes is one of the best tips on how to make friends when you move to a new city. What makes this advice great is the absolute freedom you have when it comes to choosing what type of class or classes to attend.

Many experts advise that new city comers should stick to art classes where most people have a stronger need to express themselves and are more open to new friendships. Painting, photography, craft classes, creative writing, improv, martial arts or why not ikebana – the sky’s the limit, really. Dancing classes are also preferred by people who have just moved to an unfamiliar place.

12. Take up photography

Photography is a fantastic hobby to help you meet new people in new cities without too much effort from you. You don’t need to be a professional photographer to enjoy taking photos around your neighborhood, within the city limits, or well beyond.

In fact, photography a hobby that will get you out of your home, and that’s the number one prerequisite for making friends in a new city. All you need is a digital camera and you’re ready to snap away. If you really wish to improve your photographic skills, then joining a photography class is a good idea too. Never again will you use the automatic mode on your camera too.

Sharing the photos you’ve taken on various social media networks will also help you interact with people as you’ll be getting in encouraging comments and genuine compliments about your improved photographic skills.

13. Take a foreign language class

If you like languages, then you’ll be happy to learn that learning a new language is a marvelous way to continue your education and make new friends at the same time. To make things even more beneficial for you, choose to learn a new language in a group setting, rather than taking individual classes, so that you can have the unique chance to form new friendships naturally and effortlessly.

Look online for educational institutions and organizations that offer foreign language classes in the new city. Spanish, French, German, Japanese, Chinese… you can’t go wrong with any foreign language you’ve always wanted to learn.

There isn’t a magic formula to making friends in a new city – sometimes good friendships form almost effortlessly, sometimes you end up empty-handed no matter how hard you try. The trick? Keep trying.

Another great advice on how to make friends find milf in a new state or new city is to join a gym or a yoga studio – an excellent way to stay fit and be social at the same time. Once you start seeing and meeting the same people multiple times, you’ll gradually feel more comfortable to talk with them.

Besides, it’s relatively easy to have your workout partner or yoga classmate become your friend outside the gym or studio – all it takes is an invitation for a drink after the class.

15. Join an amateur sports league

Making friends in a new city is sometimes closely connected to the opportunities that that city has to offer. As a rule of thumb, bigger cities offer more chances for their citizens to participate in all kinds of activities, and thus to meet new people and form good friendships and meaningful relationships.

If you like practicing sports, then seek out a suitable sports league and join it. Yes, going to sporting events is also a good way to meet new people in new cities, but nothing compares to the opportunities created by actually being part of an amateur sports league.