เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Profile Settings + Search Filters – How Impressive Are the Profiles?

Profile Settings + Search Filters – How Impressive Are the Profiles?

To simplify the sign-up process a little more, both these sites offer direct sign-up from Facebook. If you choose this way of sign-up then there is no need to fill-out the personal details.

The advanced AI of both platforms will auto fetch the information. Don’t worry. Both these apps will protect the other information.

No matter which online dating website you are using, having an attractive profile is a must to fetch others’ attention. Badoo profiles are about one’s personality. While you are trying to build a Badoo profile, you need to answer as many as questions possible about yourself.

On the contrary, Tinder profiles are all about how a person looks as photos are uploaded in abundance. Personality descriptions are short.

With that being said, understand that fake profiles are present on both websites. So, you might end-up chatting with a bot thinking of a person.

Winner – With tons of edited pictures, profiles on Tinder can be a bit misleading. Badoo’s profiles are about personality. So, our winner is Badoo.

Matches Quality + Success Rate – How Easy To Find a Match?

The algorithm of finding a match is the same in both dating apps. Once your profiles are complete, and you make a search, their algorithm starts hunting down the ideal matches.

See, Tinder is all about photos, as we have told you earlier. So, you will get quick search results. But, photos are too deceiving. If you are looking for casual flirting or need an online partner to talk then Tinder is the right choice to make.

Here, only very few people are serious. The odds of finding a soulmate are a bit low on Tinder. However, there are exceptions.

Badoo will take a bit more time to provide your matches as it has to filter through a lot of details. Here, your search results would be based on personality traits. So, chances to find a long-term relationship are higher. But, it is just a perception.

Reliability and Safety – Which One Is Safer To Use?

We would like to point out that Badoo dating website has a privacy option. And using this feature, you can decide how much information should be visible to other users on the site. The Tinder site is in a different situation, since the site does not have such an option. But at the same time, Tinder does not allow others to see your phone number, which is great. Badoo, on the other hand, has a tool for verifying user photos.

Unique Features – Which Will Make You Stand Out of the Crowd

If you want to enjoy real-time pairing or an exciting selection of partners, pay attention to the specifics of matching. Before we dive into the details, please understand one thing: both sites in our review are amazingly functional.

Badoo’s privacy feature is awesome, and it allows users to decide what information should be shown and what not. Tinder wins our hearts as it allows you to express your sexual preferences.

When it comes to the total number of features, Tinder stands out as it offers a wide range of features. Badoo has limited but free features. Tinder also has some exclusive features to make your experience even better. For example, you can let someone know you want to contact them immediately using the poke / wink function.

Its direct social media integration feature will make your profile more detailed. The King function is a two-way consent function.

We say this because this feature requires you to accept the contact before sending text messages or messages. This feature will keep strangers and unwanted messages away from you.