เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Do not Bring to pay for Assist

Do not Bring to pay for Assist

One bond which provides any service for cash will likely be finalized when. We are not against paid back characteristics but these discussion boards are not the right place in their eyes.

Do not Provide be effective For Hire

Try not to promote to be hired to have hire into the replies throughout these discussion boards. Assist on the forums is going to be provided freely, such as alcohol.

We think that people should be able to earn an income predicated on Word press, however the help community forums are not the appropriate place for you to.

Do not Blog post On the Industrial Things

To become a stewards of the WordPress society, and remind development and advances, we think it is important to direct individuals to those specialized places. Performing this gives the fresh new designer towards earnings they want and then make Word press awesome.

Discussion board volunteers also are maybe not offered access to industrial factors, so that they wouldn’t know as to the reasons a commercial theme or plugin is not working properly.

While you are a merchant and you will observe some one asking questions about their reduced plugin or motif, delight direct her or him towards your individual support information.

Whenever you are assistance regarding commercial facts is not allowed throughout the online forums, product reviews are allowed if any of your own adopting the is true.

  1. The fresh new plug-in or theme journalist upsells on this web site.
  2. Brand new plug-in or motif by itself website links or features an option to revision so you can a commercial otherwise “pro” variation.

When a creator who is posting a plug-in otherwise theme does that, one to will get the main customer’s experience and that is a legitimate subject having an evaluation on this website.

Do not Do Several Membership (Sockpuppets)

Don’t carry out numerous profile, aka sockpuppets. Sockpuppetry is sometimes employed for nefarious explanations, and thus we ask which you cannot do so. When the a great sockpuppet account try understood, it will be blocked instantaneously.

If you’re plug-in otherwise theme creator simply, which have separate personal and “business” accounts is appropriate to possess publishing password towards the WordPress blogs repo otherwise having an extremely limited skill off assistance of this plug-in or motif. Because limited capability that may never be thought becoming sockpuppetry.

When creating hyperlinks with other info

Societal backlinks within the plug-in or motif service subjects might only be posted if they meet one or more of your pursuing the requirements:

  • The link is to try to new plug-in or motif authors own website.
  • The hyperlink is to try to the fresh plugin or theme experts own assistance web site.
  • The link was printed because of the plug-in or theme blogger her or him selves to help you an external financial support linked to the topic.
  • The link will be to resources on the site.
  • The hyperlink is to a reputable visualize-revealing provider having screenshots.

Backlinks may come and you can go, websites alter, URLs changes, this all you can expect to mean that some one shopping for a reply when you look at the the near future works out on a subject one only has backlinks to help you a web page no longer running, or to a website today belonging to anyone else with assorted posts to what is expected.

Really service related websites enjoys guidance inquiring profiles to share their responses in full, as opposed to hooking up to various metropolises, and this is as to why.

The brand new Crappy Posts…

We need to keep the online forums amicable, very, sometimes, procedure content was moderated. For the major circumstances, users is banned. This might mean anything from this new light editing of some postings doing elimination of topics and you may deactivation of accounts. It should really forgo claiming, however the following the are probably candidates to own moderation otherwise input

  • Do not blog post emails, ask anybody else to post the email or obtain contacting anyone of of one’s message boards.