เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Big. Best. Raise. America’s premier 5G companies

Big. Best. Raise. America’s premier 5G companies

See our very own Area Support Report.

  1. Most of the Devices
  2. new iphone 4
  3. Android
  4. Take your Cell phone
  5. On line Purchases
  6. BoostUP!
  7. Spot Devices
  1. Mobile phone Agreements
  2. Increase Services

Distribution Disclaimer: Requests put immediately following 12PM local attraction go out are not processed and you will sent until the after the working day (Mon-Fri leaving out Getaways). Shipments planning to AK and you can Hello could well be mailed A couple of-Big date services no matter chose delivery means.

BoostUP!: Req. 18-mo. payment agreement, qualifying equipment & services package, & eligibility review. Annual percentage rate varies. A down payment is required from the time of inform. Eligible users is also financing up to $600 & the advance payment covers amounts more than $600. Req. appropriate credit/debit credit; bucks perhaps not approved. Conversion taxes to possess complete price due during purchases. If you terminate cordless solution, left balance towards the equipment gets owed. Acct. must be inside the a great condition. s. Limit step 1 cellular phone/customer.

cuatro having $25/range Clients just. Might not be in conjunction with product also offers. Data supply closes shortly after allocated study usage. Comes with 50 residential sound roaming minutes (sel-. devices). Int’l. svcs. additional. Streaming: Video clips channels doing 480p resolution, tunes to 500kbps, gaming around dos Mbps. Family relations Bundle: Doing 5 contours/acct. Number 1 responsible for month-to-month pymt. for everyone outlines & the add-ons. Supplementary contours spend the one-time/add-on sales. Mobile Hotspot, VPN & P2P Limits: Arrangements were Mobile Spot, utilize draws off higher-rates investigation allotment. See boostmobile/networkmanagement for info. Payments: Complete bundle rates includes properties, fees & charges. Pymt. owed to the monthly pymt. big date or acct. would-be suspended. Adequate money must be extra within this 60 days out-of suspension otherwise acct. usually expire & acct. harmony would-be forfeited. Taxation and you will costs most; however, some customers whom stimulate provider for the-shop will get located Boost’s taxation-comprehensive preparations.

step 3 Outlines to own $90/mo. Good courtesy 4/. Get. for new users only. Adopting the initially payment regarding $a hundred, you will discovered $10/mo. borrowing within 20 days of your upcoming payment date. If any secondary contours get-off, the price vary. In case the number one range simply leaves, second contours immediately proceed to a separate package at 2nd pymt. big date. Primary accountable for monthly pymt. for everybody traces & the put-ons. Supplementary traces spend the one-time/add-into sales. Boasts 50 residential sound wandering times (sel. devices). Int’l. services most. Research Terms and conditions: Consumers which play with over 35GB of information throughout the a payment duration to the a column can get increase less. Mobile Hotspot, VPN & P2P Restrict: 30GB for every line draws out-of package alottment and stops just after incorporate. Most other Terms: Fees and costs additional; but not, certain consumers whom activate provider inside the-shop could possibly get located Boost’s tax-comprehensive arrangements. Pymt. owed into month-to-month pymt. go out otherwise acct. will be frozen. Enough financing need to be extra within this 60 days regarding suspension otherwise acct. tend to expire & acct. equilibrium could be forfeited. Offers/exposure maybe not avail. everywhere or for every cell phones/sites. Every prices, has the benefit of, costs, featuring susceptible to changes. Banned community explore guidelines & most other restrictions implement. Find boostmobile otherwise store to have info. ©2022 Pan Cordless L.L.C. The legal rights set aside.

Endless Functions: Endless customers whom have fun with more 35GB of data throughout the an effective billing course, will have increase reduced. Come across boostmobile/networkmanagement to own facts. Has 50 home-based sound wandering times (sel-. devices). Int’l. svcs. even more. Unlimited svcs. are on-network just. Payments: Full bundle price boasts services, fees & charges. Pymt. owed toward monthly pymt. big date otherwise acct. might be frozen. Enough finance should be added inside 120 times of suspension or acct. will end & acct. harmony was sacrificed. Members of the family Package: Around 5 outlines/acct. Top guilty of monthly pymt. for everyone lines & its include-ons. Second contours shell out their that-time/add-on the instructions. Mobile Spot, VPN & P2P Limitations: 12GB towards $50 plan and 30GB to your $sixty package, and you will comes to an end shortly after use.

Store Opportunities and you will Occupations Openings

Every Arrangements: Has 50 domestic voice wandering times (sel-. devices). Int’l. svcs. most. Not totally all preparations might be combined with most other also offers.

Endless Features: Endless people which have fun with more than 35GB of information during the an effective billing cycle, get speeds faster. Pick boostmobile/networkmanagement to own facts. Boasts 50 home-based voice roaming times (sel-. devices). Int’l. svcs. extra. Limitless svcs. are on-circle merely.

Payments: Taxes and you may costs more; although not, some consumers just who stimulate provider into the-shop get receive Boost’s taxation-inclusive agreements. Pymt. due to the monthly pymt. date otherwise acct. is suspended. Adequate funds need to be additional inside 120 days of suspension otherwise acct. will end & acct. equilibrium might be sacrificed.

Loved ones Bundle: Doing 5 official website lines/acct. First guilty of month-to-month pymt. for all contours & their put-ons. Additional traces spend their one to-time/add-with the purchases.

Mobile Hotspot, VPN & P2P Limits: Analysis preparations include Mobile Spot, utilize draws regarding highest-speed data allowance. Discover boostmobile/networkmanagement to own facts. 12GB for the $fifty plan and you may 30GB toward $sixty bundle, and you will finishes just after use.

Streaming: Video channels around 480p resolution, tunes up to 500kbps, betting as much as 2 Mbps getting Data agreements while the $50 package, High definition clips channels to 1080p, songs as much as 1.5 Mbps, playing as much as 8 Mbps. Req. HD-in a position to tool towards the $60 plan.