เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

twelve Gay Men Pop music Celebs and their A lot of time-Term Lovers

twelve Gay Men Pop music Celebs and their A lot of time-Term Lovers

Intercourse, drugs, and you may rock n’ roll! Lance Bass is the newest tunes kid to make it specialized – marrying Michael Turchin later this past year – and several of those the male is typing parenthood. I have an atmosphere these types of partners would not end up getting its own Behind the songs.

Sir Elton, which came out while the bisexual on the middle-1970s and you can already been explaining himself just like the gay about late 1980s, paved ways to possess more youthful Lgbt superstars to call home existence out and pleased. Immediately following England produced exact same-gender , John, a longtime wedding equality endorse , wed spouse Give at the their estate in the Windsor. They duo had in past times got a municipal partnership service, inside 2005. They have one or two people, Zachary and you will Elijah.

Former R.Age.M. frontman Stipe is some other iconic pop music superstar to come aside early in his career. Actually, Stipe earliest defined as “queer” during the early 1990’s, from the top away from R.Elizabeth.Meters.is the reason magnificence. He and you will artist spouse Dozol was in fact together for over ten years, and also in present days the 2 was indeed noticed wear matrimony rings .

S cissor Sisters front kid Shears and you will spouse Moukarbel, a musician and you may filmmaker, was indeed together with her while the 2004. The kiki-filled lives along with her are really-documented on Shears’s Instagram.

Into the chagrin of a few, that is not really the credo ones gay pop stars (really, as far as we understand) – they’ve been invested in their boys for a long time

Former guy-bander Bass and you may partner Turchin, a musician, produced background it elizabeth-sex couple so you’re able to erican tv network towards the Age!’s the reason Lance Enjoys Michael: Brand new Lance Bass Marriage unique. Both was indeed along with her since the later 2011.

But the guy still were able to treat the country earlier this April together with shock relationship in order to longtime movie director Kief. Way to move the new pursue, Barry!

Past December, simply around three days immediately following in public places coming-out, country artist Herndon generated his first physical appearance with his mate Collum, a pharmaceutical rep, within TrevorLIVE work with. The fresh new duo, together with her for more than five years, strolled brand new red carpet in conjunction.

Artist Wainwright, who’s got a portion of the famous Wainwright-McGarrigle people vocal dynasty, with his partner, Weisbrodt, new German-produced aesthetic movie director away from Toronto’s Luminato Festival of arts, was indeed has just dubbed “Toronto’s Best Power Couple.” The couple marry in the 2012 in front of an excellent bevy off celebrity visitors along with Yoko Ono, Julianne Moore, Carrie Fisher, and you will Alan Cumming. The 2 provides a girl, Viva Katherine Wainwright Cohen, within the a child-rearing relationship having Lorca Cohen, child off folks singer Leonard Cohen.

Fans out of indie stone remember that Droste ‘s the minds about the newest vitally applauded Brooklyn band Grizzly-bear. In 2011, https://www.besthookupwebsites.net/local-hookup/lincoln Droste hitched long time date McPhail, an inside designer.

F ormer Savage Lawn singer Hayes, which obtained hits that have audio such as for example “It is Madly Significantly” and you may “I Know We Adored Your,” has actually partnered companion Cullen, a keen animator and you will music films manager, all in all, three times today. The fresh duo basic got a private service to have family unit members during the 2005. Second, they inserted to the a municipal connection in the London area inside 2006. Eventually, they were legitimately .

Zero larger future-aside tale to possess Manilow, who’s got for ages been presumed homosexual

Jones is actually the latest iconic cowboy on the seventies disco act the latest Community Individuals, whom scored attacks that have “YMCA” and “From the Navy,” as well as others. The guy legitimately hitched long time love Grega, an application professional, inside a luxurious around three-day celebration within the 2013. (Both got in the past replaced vows within the good a symbol service in 2004.)

Johnson, which obtained the new hits “Relax” and you may “One or two Tribes” from the mid-eighties along with his queer-centric band Frankie Goes to Hollywood, has been that have partner Kuhle for over 30 years.