เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

While beneath the period of 18, you do not obtain or explore MocoSpace

While beneath the period of 18, you do not obtain or explore MocoSpace

MocoSpace, the latest Moco app, mocospace (dba MocoSpace) are a cellular and online social networking service, that is possessed and work by the JNJ Cellular, Inc. (“MocoSpace”, “we” or “us”).

When you yourself have questions about any of it privacy, the techniques of the web site, otherwise the deals using this Webpages, delight call us at the: , make in order to JNJ Mobile Inc., 745 Atlantic Ave, Boston MA 02111, or call 1-877-323-4815.

Summary:

  • We do not strongly recommend fulfilling almost every other profiles directly, but if you carry out, getting very careful.
  • Be sure to experience all of our confidentiality options for the profile.
  • We assemble investigation to help you work this site also to profit and we show one studies together with other people, But not, the information and knowledge shared Dont select your truly.
  • You could choose regarding data record however, MocoSpace may not work effectively if you, and there are numerous decide outs, therefore we cannot make certain it might be universally effective.
  • Here are the towns and cities you could opt regarding record:

I. Exactly what That it Privacy policy Covers

That it Privacy makes reference to exactly how MocoSpace and you may our other cellular apps, websites and you can facts collect, store, play with, and you can express your information. In addition, it refers to how to manage and you can cover your privacy on the MocoSpace.

This Privacy Policy does not apply to the practices of companies that we do not own or control, such as companies that advertise on MocoSpace. For example, companies that advertise on MocoSpace may tag your device or computer with cookies or beacons. We do not control these third party cookies and beacons and their privacy policies may differ from ours.

II. Dealing with and Securing Their Privacy

step one. Individual Security. Immediately after learning some one on line, you might fulfill her or him inside the-individual. If so, be careful and employ common sense. Never ever see somebody privately the very first time; like a community set, or take a pal. To learn more regarding existence secure, please go to besthookupwebsites.org/pl/inner-circle-recenzja , a public service website.

2. Privacy Settings. You might replace your privacy settings at any time. You need to opinion this type of setup continuously. You’ll find them right here.

step 3. Deleting Your account. You could potentially revise or delete advice you publish so you’re able to MocoSpace and delete your bank account, but you try not to remember otherwise erase advice you to anyone else possess copied. After you remove your bank account, some otherwise all your valuable information can get stay on our very own servers, but you will struggle to can get on.

4. Place Pointers. I assemble your location when you initially sign up to MocoSpace and you can any time you log on towards the a smart phone. We may use your area (particularly to promote objectives) even though you choose not to monitor it to many other users.

We do not “track” your local area, but i would gather geo-location information from your own device or browser when you sign in otherwise play with MocoSpace, particularly after you go to a particular ability using venue. As well, as with most place-allowed software, we and you may all of our third-group people get access your local area at any time your own product is to your, whether or not you’re signed-into MocoSpace. However, we do not display the particular area together with other pages.

5. Password. Shop their code in the a comfort zone, and do not express they having people. If you believe anybody enjoys the password, you really need to switch it immediately.

6. Posting on MocoSpace. Posting personal information on public areas of MocoSpace will make it publicly available. The information you post or share with others may in turn be shared by them with still other users and it may also show up when someone uses a public search engine (even if that person is not a MocoSpace user). Don’t blog post information in public regarding MocoSpace which you need certainly to continue personal.