เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Enjoy it was the only thing i experienced plus the only material i experienced that we could vent to the

Enjoy it was the only thing i experienced plus the only material i experienced that we could vent to the

same. but exploit was taken cuz i happened to be speaking with he so we sent each other innapropriate things. like i understand we shouldnt has delivered it however, i became exhausted toward carrying it out. i felt as if i would remove your if i didnt. i learned regarding my personal mistake and i need my personal mobile straight back. the so very hard with strict mothers. people say i will communicate with him or her throughout the certainly not we really cannot result in most of the they understand simple tips to carry out is legal me then say “you do not you want a phone focus on university” eg bruh I HAVENT Managed to Work on Anything As the IVE Just Come Considering ABT My personal Mobile phone. such as when this taken place i’d fool around with my personal mom old phones and employ them otherwise i would personally fool around with a computer and you may diary to the insta and you may communicate with my buddies from that point. it carry on saying theres way too many steps you can take most other than just utilizing your phone similar to this generation out-of toddlers and people is made on technical. i cant survive without it. and you will really it don’t learn a thing. my cousin mentioned that i want to work with school and you will blogs and be something great for example guy you are forty-five functioning inside the a factory and you can cannot hop out your own phone to own sh**. usually do not let me know tips work with living. i’m eg parents are hippocrites that need to view its pride. We jus need to features my cellular phone straight back such as for instance just how hard try it giving myself straight back my cellular telephone. we will likely not make the mistake once more ever before. he or she is jus interested in an excuse and work out myself unhappy. its not like. their control. its must avoid

My personal phone keeps the only real assistance i have getting my personal nervousness- now its every went

sameee lmao i must say i imagine this was planning tell me ways to get my cellular phone back. My personal mom hid they and i also do not know in which they try.

My personal mom took my cell phone, following she missing they. She informed me i can “get it right back”, but i have spent 2 . 5 months checking for this. She destroyed my personal mobile phone, and from now on i am losing my personal mind. I want it back as soon as possible, while the i was with a little more about panic and anxiety attacks without it. The only real some one We trust, while the merely people who help my mental health are on my cell phone.

My personal dating with my nearest and dearest was losing apart while they gamble video game and you can communicate with new people to their equipment just after college along with her that will be every it mention in school and you can i am simply seated around put aside

Me-too. We have stress however, from the mum will not bring psychological state absolutely and you may she thinks that folks that have anxiety is actually faking it. providing so very bad to the stage I cannot focus in school and that i feel like i’m going to faint. I’m very losing the need to live as the all the I do was see university up coming get home and just sit inside bed up to I go to sleep as the shes recinded most of the resource out of recreation We have.

i get you just like the my mom got my apple ipad out like wtf. next she gives they on my absolutely nothing sibling beacuse i play roblox from day to night even in classification however, we wear,t fail all the straight A beneficial,s such as for instance my personal mommy is really suggest my father is method cooler and enjoyable such we goit such as for instance 21 hoverboards like hes a knowledgeable dad previously ,