เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Tinder vs POF | Which One is Better?

Tinder vs POF | Which One is Better?

Our editors independently research, test, and recommend the best products; learn more about our review process. We may receive commissions on purchases made from our chosen links.

Dating apps help you to streamline the whole process of online dating which can otherwise be quite stressful and time-consuming. If you are lucky enough, you might even stumble across your perfect match.

With the availability of scores of apps at your disposal, it might become difficult to differentiate one from the other.

Well, in order to find a suitable platform, you need to dig deeper to know more details about the app you are using.

Tinder vs POF: The Signup Process

Plenty of Fish asks for more details about you to help you find a suitable match. It’s all about finding someone you are most compatible with. On the other hand, Tinder does not care about your religion or interests. It will hookupswipe.com/women-looking-for-men just ask for a small bio and a picture. That’s literally just it!

To sign up on POF, you will have to write a full detailed bio. This bio will serve as an introductory paragraph giving an insight into your life. As we already discussed, Tinder does not ask for any such information. Your picture is all that you require. You know what they say, “A picture is worth a thousand words.”

So, if you are planning to join POF, know that you will have to take a full-fledged test before signing up. Otherwise, I would suggest you use Tinder on which all you have to do is swipe left or swipe right based on who you find interesting.

Tinder vs POF: Users Quality

Tinder is for casual dating. A lot of people use dating apps to add spice to their life and are usually not looking for anything serious. In case you belong to the same category of people, it is better for you to try Tinder. The only reason why I am suggesting this is because Tinder has earned the reputation of being a place where people prefer casual relationships. While some might contradict this statement, a lot of you would actually agree with me.

On the other hand, Plenty of Fish is more of long-term dating. That implies it is a better platform for those looking forward to building a serious connection. Or else you could say it is a place for those looking for a ‘soul-mate.’ This is a noteworthy difference that sets these two apps apart.

Tinder vs POF: Price Difference

Let’s talk about some numbers. Though Tinder and POF are free apps, however, to use various upgraded features, you might have to pay a small fee. Love costs you a lot!

  • Tinder: Tinder Plus will cost you an amount of $9.99 per month. In case you are above 30, you will have to pay a charge of $ per month. This is because young people presumably have a low-cost budget. Shout out to them for being so thoughtful! Click here to know What is Tinder Plus.
  • POF: POF will charge you according to the duration of the plan. For instance, $7.50/ month (1 year plan), $10/ month (6 month plan) and $/month (3 month plan). Well, you cannot undervalue their smartness!

Tinder Vs POF: Active Users Database

POF has much more users than Tinder. Yes, it is the truth. In fact, it is much far ahead in the race. Wanna know the stats? Here goes.

According to several sources, POF has about 150 million registered users. It could be due to the fact it has been around since 2003. Additionally, at least 4 million people are active daily. This is just an average estimation.