เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

We bought step three bits of bedroom accessories in the

We bought step three bits of bedroom accessories in the

I became informed I would personally get the seats from inside the . I was researching texts regarding are diligent. We have perhaps not acquired the item of furniture but really (). Thus far I’d like my deposit refunded. I was looking in Marlo, Raymour and you may Flannigan, or other seats stores.

If we called her or him, a specialist is delivered just who tried to correct it unsuccessfully

I ordered our settee . 5 out of Ashley Seats last November. I realized that new seat support border don’t fit securely. Once the guy reported back once again to a shop, we had been contacted once more. We had been advised that it was up to their standards, If the substandard installing chairs is up to its standards then you given that a possibility want to know. For all of us, the audience is completed with them. We had been expecting best.

It’s been 2 weeks, no body contacted myself, just after several phone calls, nobody is picking right up the phone in the shop buyers solution, nobody is answering letters

Very distressed and you will unsatisfied customers visitors beware. Ashley Furniture Store Scottsbluff Ne I was offered a great $1700 bed lay. The latest mattress feels as though a case from springs. No-one can stand-to take a seat on they its awful. I very first ordered good sealy also it try company and that i appreciated they, not i pointed out to them I would like a cushion most useful. So they bought that which was said to be firm ashley bed mattress and it are like installing inside an excellent hammock. She didnt establish firm and ordered a great alledged organization one which wasnt really any better than the basic bed mattress. They would not acquisition another including refused to started get it. I reduced to have it hauled over truth be told there plus they called the newest police for the me. It refused to promote my cash back otherwise credit my card with the $1700. We cannot think the reasonable that we have good $1700 sleep no person can stand-to bed to the. I wound-up being required to return and get the fresh mattress (which they sneakaly switched it out into very first wallet regarding springs). I just require a decent mattress to own my personal money and you may try not to faith thats a lot to inquire right after paying anywhere near this much having a bed.

Purchased an effective recliner in may here it’s July step 3 nonetheless need certainly to waiting til July 17 ridiculous never purchase things here once again

Hello to everyone who wants to buy furniture from inside the Ashley, avoid one store, might pick broken furniture, score not true promises of great top quality and an excellent customer care. Just like the chairs was introduced, everything you discover is not everything you pay for, you have damaged chairs and poor, some tips about what happened certainly to me, off 8 free Hookup dating websites parts during my bedroom lay, 5 pieces are ruin. I have never ever acquired off any other chairs shop things such as this. I am kept which have thousands of dollars spend for busted chairs and no you to definitely regarding store or support service are impact in charge, shop movie director supposed to contact me personally within this 2 days plus it could have been almost 14 days, and that i have not heard regarding. This is basically the store that must be eliminated. Study from my mistake.

Terrible experience. Ordered full family area and you can dining area furniture (more $3K) may seventh – they told you these people were backed up and beginning could be mid so you’re able to late June. Not most useful, but I know. Each time You will find requisite an upgrade it push brand new beginning date back. Now people say capable “maybe” provide the rest of my furniture by ily might have been in the place of getting 90 days currently. I tried to call the store to demand a cancelation so I’m able to score a reimbursement and get seats elsewhere, and you can no one previously solutions the device. I can’t believe how disappointing this feel has been. Do not purchase your bank account right here.