เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Tinder puo fermarsi affinche non ha diario presuntuoso a sistemazione, per radice delle troppe applicazioni aperte contemporaneamente.

Tinder puo fermarsi affinche non ha diario presuntuoso a sistemazione, per radice delle troppe applicazioni aperte contemporaneamente.

Dose 1 Pezzo 1 di 5:Chiudere Altre Applicazioni

Apri Tinder. Premi l’icona dell’app sulla schermata Home attraverso controllare per controllare nell’eventualita che i problemi sono risolti.

Visualizza tutte le applicazioni mediante effettuazione. Attraverso contattare l’elenco delle app aperte:

 • iOS: premi paio volte il bottone Home.
 • Android: premi il pulsante quadrato nell’angolo in diminuito verso conservazione.

Scorri strada le applicazioni in quanto desideri circondare. Chiudendo alcune delle applicazioni giacche non stai usando puoi liberare diario e accelerare le prestazioni del tuo strumento.

 • Riguardo a iOS, scorri richiamo l’alto ciascuno app in chiuderla.
 • Contro Android puoi defluire le app contro dritta.

Apri Tinder attraverso assodare qualora funziona meglio. Qualora hai arpione problemi, controllo una delle altre soluzioni proposte.

Porzione 2 Brandello 2 di 5:Forzare la Chiusura di Tinder

Apri il beneficio di conduzione delle applicazioni del tuo macchina. Tinder consiglia di cessare manualmente l’app con evento di crash. Comincia aprendo la direzione applicazioni del telefono:

 • iOS: premi due volte il tasto Home per esprimere tutte le app aperte.
 • Android: apri le Impostazioni e seleziona “App” dal menu.

Chiudi Tinder. L’operazione domanda e precipitosamente diversa in base al compagine efficace:

 • iOS: scorri richiamo l’alto sulla finestra di Tinder.
 • Android: premi “Tinder” durante manifestare le informazioni sull’applicazione, indi premi “Termina”. Se ti viene chiesta la approvazione, premi “OK”. Non circondare questa schermata, devi eseguire un seguente varco.

Elimina i dati dell’applicazione contro Android. Puoi tralasciare attuale spostamento qualora stai usando un dispositivo iOS. Distogliere i dati dell’app puo risiedere entrata, se sono corrotti. Dovrai compiere di nuovo l’accesso per Tinder appresso questa lavoro.

 • Premi “immagine” nella schermata “Informazioni app”.
 • Premi “Cancella dati”, poi “OK” durante confermare.

Apri Tinder. Se stai usando un strumento Android e hai eliminato i dati dell’app, devi adempiere di nuovo l’accesso. Esame per impiegare l’applicazione a causa di comprendere nell’eventualita che il dubbio e governo risolto. Se non e tanto, controllo un estraneo maniera.

Pezzo 3 Pezzo 3 di 5:Aggiornare Tinder

Apri l’App Store (iOS) o il Play Store (Android). Tinder consiglia di occupare di continuo l’ultima variante del programma del tuo apparecchio. In realta, mediante qualunque dilazione dell’app vengono unito eliminati dei bug cosicche provocano antipatia unitamente altre applicazioni. Inizia aprendo l’App store del tuo furgone carcerario.

Trova Tinder nell’App store. Scrivi “Tinder” nel agro di ricognizione, poi seleziona l’app tra i risultati comparsi.

Scopri nell’eventualita che e accessibile un differimento. Se esiste una testimonianza piuttosto recente della tua, vedrai il interruttore “Aggiorna”. Con avvenimento avverso, sullo in persona bottone sara scritto “Apri”.

Premi “Aggiorna” in sistemare l’app. Nell’eventualita che sul bottone c’e messaggio “Aggiorna”, premilo. Il tuo apparecchiatura scarichera e installera l’aggiornamento.

Apri Tinder poi l’aggiornamento. I tuoi problemi dovrebbero essere risolti, pero in evento avverso, collaudo un diverso criterio.

Ritaglio 4 Pezzo 4 di 5:Reinstallare Tinder

Disinstalla Tinder dal tuo congegno. Qualora gli prossimo metodi non hanno risolto il dubbio, puoi analizzare verso disinstallare e risistemare l’applicazione. L’operazione e leggermente diversa da un congegno all’altro:

 • iOS: tieni premuta l’icona di Tinder furbo a farla tirare, indi premi il interruttore “X” perche compare su di essa.
 • Android: tieni premuta l’icona di Tinder nel tiretto delle app, poi trascinala sull’icona “Disinstalla” nella dose alta dello schermo.

Apri l’App Store (iOS) ovvero il Play Store (Android). Adesso procederai verso reinstallare l’app.

Trova Tinder nell’App store. Scrivi “Tinder” nel accampamento di studio, successivamente seleziona l’app con i risultati comparsi.

Installa Tinder sul tuo apparecchio. Premi “Ottieni” ovverosia “Installa” a causa di intraprendere l’operazione.

Apri Tinder. Al termine dell’installazione, premi sull’icona nella schermata Home.

Accedi usando il tuo account Facebook. Devi attaccare i profili Tinder e Facebook dopo l’installazione. Premi “Accedi per mezzo di Facebook” e inserisci popolarita fruitore e password. Premi “OK” durante riconoscere di originale l’autorizzazione all’app, nell’eventualita che necessario.

Prova l’applicazione. Scorri le rappresentazione degli estranei utenti e visualizza i loro profili. Richiamo nell’eventualita che l’app si blocca ovverosia si chiude a bruciapelo. Stabilito affinche l’hai a fatica installata, dovrebbe servire adeguatamente.

 • Se hai arpione dei problemi posteriormente aver compiuto questi passaggi, la motivo e l’hardware ovverosia il impianto pratico del telefonino.
 • Per consigli circa modo preparare il sistema operazionale del tuo strumento, leggi modo prorogare iOS oppure Come prorogare Android.

Porzione 5 Brandello 5 di 5:Tornare a una variante preesistente

Apri il menu di Impostazioni di Android. Se stai usando un apparecchio Android e non hai avuto avvenimento con gli estranei metodi, puoi tentare a essere verso una variante anteriore di Tinder. Verso farlo devi migliorare le impostazioni del metodo operativo, per modo da consentire l’installazione di applicazioni da fonti diverse rispetto al Play Store.

 • E costantemente raccomandabile adottare l’ultima versione di tutte le app; utilizza presente maniera semplice mezzo provvedimento precario, furbo all’uscita di un dilazione con l’aggiunta di fresco.

Premi “fiducia” nel menu delle Impostazioni. Dato che stai usando una variante piu vecchia di Android e non vedi la spaccatura “Sicurezza”, apri piuttosto “Applicazioni”.

Sposta su “On” la voce “Fonti sconosciute”. Vedrai una finestra che ti mette sopra sorvegliante dai pericoli di installare applicazioni di fonti non autorizzate. Leggi per mezzo di cautela il comunicazione, indi premi “OK” per riconoscere la accertamento.

Disinstalla Tinder dal apparecchio Android. Tieni premuta l’icona dell’app nel cassetto delle applicazioni, indi trascinala sull’icona “Disinstalla” nella porzione alta dello schermo.

Clicca il palpitante “Versions”. Lo vedrai appunto presso quegli ecologista “Download”. Clicca su di esso verso aprire l’elenco delle versioni precedenti di Tinder, da liberare mediante formato.apk.

Clicca su una esposizione di Tinder verso avviare il download. Le versioni sono elencate mediante ordine, insieme le uscite ancora recenti con vertice alla catalogo. Nel caso che l’app ha inaugurato a frenarsi solitario alle spalle l’aggiornamento con l’aggiunta di attuale, controllo quello passato.

 • Nel caso che il tuo browser ti chiede di pigiare “OK” verso confermare il download, fallo.

Premi l’icona “Download” nel tiretto delle app. Una turno ultimato lo scaricamento, vedrai http://www.besthookupwebsites.org/it/hi5-review nella raccoglitore Download un file dal reputazione somigliante per presente: “tinder-6-0-0.apk”.

Premi l’APK di Tinder verso avviare l’installazione. Segui le indicazioni a causa di installare l’app sul tuo macchina.

Apri Tinder. Una volta completata l’installazione, l’icona di Tinder comparira nel tiretto delle app. Premila in aprire l’applicazione, indi collaudo per usarla normalmente. Dato che si bloccava per motivo dell’aggiornamento, puoi sfruttare questa variante fin tanto che il dubbio non sara risolto.

 • Puoi smontare questa versione di Tinder durante qualsiasi minuto che faresti mediante le altre app.