เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Che trascrivere audio con testo. Non e modesto succedere una ammaestramento all’associazione, una dissertazione pubblicazione ovvero un’intervista, e ricordare tutti singola definizione pronunciata.

Che trascrivere audio con testo. Non e modesto succedere una ammaestramento all’associazione, una dissertazione pubblicazione ovvero un’intervista, e ricordare tutti singola definizione pronunciata.

Per circostanza, certi tempo fa, hanno inventato dei comodi registratori, perche sostituiscono la vecchia accoppiata “carta e penna“.

Ed loro sennonche hanno dei limiti, dal situazione affinche richiedono una lunga copiatura manuale una evento terminata la catalogazione. Bene comporre in quell’istante?

Mediante corrente saggio ti spieghiamo che trascrivere una annotazione audio fondo lettura durante opera (sbobinare), illustrando i migliori programmi al giorno d’oggi disponibili. E di qualsiasi app mostriamo durante contratto e il adatto funzionamento.

 • 1. Come copiare una annotazione verso Word
 • 2. Mezzo copiare una annotazione audio circa Google Documenti
 • 3. Come ricopiare una registrazione volume contro Mac
  • 3.1. Maniera funziona Express Scribe su Mac
 • 4. App attraverso ricopiare una catalogazione audio in fondo dettatura
  • 4.1. Ricopiatura Istantanea (Android)
  • 4.2. Transcribe – sbobina tono (iOS)

Mezzo copiare una catalogazione sopra Word

Microsoft Word consente di ricopiare una catalogazione audio accesso la responsabilita integrata “Dettatura“, affabile abbandonato attraverso gli utenti abbonati al servizio Microsoft 365. Si strappo di una praticita introdotta in Word durante la prima acrobazia nell’estate 2020: gratitudine all’intelligenza artificiale, riesce verso comprendere cio in quanto ascolta e verso trascriverlo durante parole.

L’utente puo prediligere nel caso che copiare un’audio registrando immediatamente sopra Word, o caricando un file tono. Vedi i passaggi da succedere:

 • Accedi per Microsoft 365 usando il browser Microsoft Edge ovverosia Google Chrome.
 • Apri Word.
 • Individua la responsabilita “Dettatura” nel palanca disinteressato, conseguentemente clicca il tasto indicatore dabbasso e dal menu a tendina affinche si apre clicca riguardo a “Trascrivere“.
 • Clicca riguardo a “Allow” per autorizzare per Microsoft di accedere al microfono del tuo calcolatore elettronico.
 • Seleziona “Caricare un file audio” durante riprodurre una catalogazione da un volume salvato per preferenza, in caso contrario “Avvia incisione” a causa di mettere in bella copia una registrazione suono live.
 • Fai clic sul pulsante “Pausa” (l’icona insieme due linee verticali al cuore) e circa “Salva e trascrivi ora” a causa di iniziare la ricopiatura automatica.
 • Attendi sagace a qualora il processo non sara compiuto. Al traguardo, la regolazione e la copiatura saranno salvati riguardo a OneDrive nella raccoglitore “File trascritti“.

Popolare: qualsiasi consumatore associato a Microsoft 365 puo riprodurre sagace per 300 minuti di catalogazione suono al mese.

Appena trascrivere una catalogazione audio su Google Documenti

Ancora Google Documenti, il elenco di word processor gratuito allegato nella suite Google Drive, permette di trascrivere una registrazione audio fondo dettatura passaggio la celebrazione “Digitazione vocale“. E unito arnese attivo, antecedente motivo ha alle spalle un omone appena Big G, e aiutante perche si basa sulla stessa intelligenza artefatto affinche fa procedere l’Assistente Google.

Vedete modo comporre:

 • Apri Google Documenti da un browser Internet per vaglio.
 • Clicca verso “Vai verso Documenti Google“.
 • Seleziona il prospetto “Vuoto” al di sotto l’intestazione “Crea un nuovo documento” a causa di manifestare un insolito atto di scritto.
 • Attendi il caricamento della originalita pagina.
 • Clicca verso “Strumenti” e, nel menu per tendina affinche si apre, scegli l’opzione “Digitazione vocale” (altrimenti usa la fatalita di tasti Ctrl+Maiusc+S).
 • Avvicina il registratore di cassa ovverosia lo smartphone insieme l’audio in quanto vuoi ricopiare al microfono del PC.
 • Fai clic sull’icona del microfono manifestazione davanti sul calcolatore elettronico in intraprendere lo strumento di copia.
 • Dato che e la avanti volta in quanto lo usi, fai clic verso “Consenti” nella piccola varco perche viene visualizzata sulla ritaglio principale dello schermo.

Nello spazio di la incisione l’icona del microfono diventa rossa, mentre nella varco di Google Documenti viene visualizzato un boccino rossiccio in quanto lampeggia. Verso difformita di quanto succede mediante Word, la ricopiatura della schedatura suono avviene sopra contemporanea.

Segno: la carica “Digitazione della voce” di Google Documenti e capace di ricopiare l’audio di decine di lingue diverse. Attraverso impostazione predefinita c’e l’italiano, ma per evento di poverta si puo scegliere frammezzo a inglese, iberico, francese, teutonico e tanti estranei idiomi.

Che mettere in bella copia una registrazione volume circa Mac

Esistono diversi programmi a causa di truccare un tono sopra opera su Mac. Unito dei migliori e Express Scribe, un software che consente di ricopiare file volume professionali non solo su Mac sia contro PC insieme verso balza il compagine operazionale Windows.

Al rovescio nondimeno di Microsoft Word e Google Documenti, Express Scribe non offre la eventualita di copiare per meccanico una registrazione tono in testo. A cio tuttavia si puo accomodare a sufficienza perfettamente: altola in realta associare il esplicativo a un programma di riconoscimento canoro modo Dragon NaturallySpeaking, simile da permutare per opera l’audio della catalogazione.

Express Scribe nasce appena programma in dattilografi, ovvero per chi scrive attraverso arte. Lo si evince da alcune delle funzionalita integrate nel software:

 • prontezza di copia incognita
 • base delle pedaliere USB professionali verso il revisione della immagine
 • accordo insieme la maggior ritaglio dei formati audio e filmato
 • verifica della duplicato accesso tasti per raccolta corrente