เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

On the internet and hybrid programmes rely on technical into beginning from the category and additionally completion away from tasks, etc

On the internet and hybrid programmes rely on technical into beginning from the category and additionally completion away from tasks, etc

Students seeking on line or crossbreed programmes you would like access to an excellent Desktop or Mac and you will a beneficial broadband internet connection. In order to be effective during the an online otherwise crossbreed programmes people should have earliest computer event, getting skilled having office returns apps, and the accessibility websites.

SmarterMeasure are an internet site . that can help children dictate their amount of readiness to take on the web programmes. Pupils is requested questions on the pc skills, inspiration, company, and reading layout. People is actually capable measure the onscreen understanding rate and you will understanding. You have access to SmarterMeasure through the Student System together with your HCC sign on.

That have an unbarred admissions rules, whether you choose to transfer to a several-season school, decide to go into the workforce, or secure a diploma otherwise certification, we will supply you with the chance to have the degree and experience to be a success in today’s technical and you will globally savings. HCC is pleased to-be a leader inside the innovation and you can scholar diversity.

The net software program is for college students who have never ever enrolled in an application at the Houston Neighborhood College or university. If you intend to-do your education otherwise certificate on the internet, delight imply which when filling out the application. Which have numerous programs regarding the program will be challenging. Check out HCC’s Using & Spending webpage to get started now!

  1. Submit Meningitis vaccine records if the underneath the age of twenty two.
  2. Provides specialized twelfth grade attempt results sent (in the event the just about 5 years old) or complete the TSI Comparison.

This new HCC Transmits Web page is the location to find out import advice, in addition to transferable programs, transfer scholarships, college entry standards and a lot more

  • Agenda a meeting with your own HCC On the internet coach to join up for kinds. You can get hold of your coach from the Inquire HCC On the internet means so you can request the brand new membership hook.

Register for categories from the beginner program. If you have been missing for two successive semesters (Slip and Spring), excite finish the Query HCC On line mode to talk to an enthusiastic advisor on how to get started again in the HCC.

escort service in fairfield

If you actually have an HCC beginner ID, do not fill in other software

Transferring off HCC to a four-seasons college or university was a famous path to a beneficial bachelor’s studies. Of the getting university credit in the HCC, you might create a good educational basis and save very well new price of university one which just transfer.

Houston People College is starting to become a member of the brand new National Council having State Consent Reciprocity Contract (SARA). This is why HCC can offer on the web programs in order to residents into the all the states that are in addition to SARA people. Personal colleges must also end up being SARA people.

Please feel informed that one on line software, which include internships, practicums, and other experiential criteria, will get trigger most State Authorization requirements. Talk with the proper licensing or top-notch business before you can sign up on these brand of programs to ensure that HCC movement credits would be acknowledged.

??More resources for condition authorization for on the web children, visit the Collaborative to possess Informative Tech (WCET) webpages as well as the NC-SARA site./p>

Complaints facing a beneficial SARA playing facilities need to very first go through the institution’s very own problem steps. All complaints from scholar grades or conduct abuses are governed by the institution and also the laws of one’s institution’s household condition.

The brand new HCC Transfers Web page will be your location to see import recommendations, plus transferable courses, import scholarships, school admission requirements and

  • The first step will be to go after HCC beginner ailment measures into the the fresh new College student Strategies site (pick one another Course Degrees Appeal and you can Standard College student Complaints).

If a student is not pleased with the outcome of your own organization problem process, the latest student will get attention, in this 2 years of one’s experience, college students can get contact: