เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Facebook vuole convenire competizione verso Tinder. Martedi verso San Jose mediante California e adepto F8, l’annuale serie di conferenze e incontri organizzati da Facebook a causa di palesare le ultime originalita e misurarsi insieme gli sviluppatori, che producono app e servizi da adottare obliquamente il social rete informatica.

Facebook vuole convenire competizione verso Tinder. Martedi verso San Jose mediante California e adepto F8, l’annuale serie di conferenze e incontri organizzati da Facebook a causa di palesare le ultime originalita e misurarsi insieme gli sviluppatori, che producono app e servizi da adottare obliquamente il social rete informatica.

Come da costume, F8 e seguace con un evento particolare regolato da Mark Zuckerberg, il CEO di Facebook, perche ha illustrato le principali innovazioni che saranno introdotte nei prossimi mesi, compresa una forma di dilemma a Tinder apertamente all’interno del suo social rete informatica.

La originalita destinazione in il dating e stata presentata un giorno fa totalita verso molte altre notizia in Instagram, Messenger e insieme il resto

La premessa e arrivata a poche settimane di percorso dalle audizioni davanti al Congresso di Zuckerberg a causa di il casualita Cambridge Analytica: il composizione non e condizione subito affrontato sul assito da Zuckerberg, affinche ha preferito dedicarsi alla istruzione delle mutamento cui Facebook ha lavorato negli ultimi mesi.

Incontrarsi su Facebook Facebook sta lavorando per un compagine di “dating” verso considerarsi online e, nel caso che le cose funzionano, favorire l’inizio di una attinenza sdolcinato. Nel corso di la preambolo della notizia carica, Zuckerberg ha scherzato sulle applicazioni per il dating gia esistenti maniera Tinder, dicendo in quanto la sua idea e di: “Creare relazioni vere e nel lento stagione, non in incontri occasionali”. Attraverso usare il ingenuo compagine non sara fondamentale scaricare un’applicazione verso ritaglio: sara compreso subito all’interno della classica app di Facebook.

Un’app attraverso incontrare sconosciuti online potrebbe stimare un’idea azzardata con un periodo che presente, considerate le numerose critiche cosicche Facebook si e attirato su modo gestisce e garantisce la privacy dei suoi iscritti, bensi Zuckerberg ha provato a usare toni rassicuranti, dicendo affinche il complesso in gli incontri sara opzionale e dovra risiedere specificatamente attivato da qualunque cliente, nell’eventualita che desidera usarlo. Per di piu, i propri amici non potranno trovare qualora l’opzione tanto stata attivata ovvero fuorche, e il contorno a causa di il dating sara verso parte, chiaro semplice dagli iscritti per Facebook perche non sono i propri amici. Con questo il impianto sembra risiedere simile e che razza di a Tinder, perche da la capacita di respingere i propri amici verso Facebook dalle persone proposte attraverso progettare gli incontri.

Di nuovo nella disegno la mutamento possibilita ricorda quella di Tinder con le sue grandi fotografia profilo. Facebook mettera tuttavia durante indiscutibilita interessi e gruppi di cui si fa ritaglio, mediante atteggiamento da promuovere l’avvio di conversazioni con persone perche se non altro teoricamente hanno oltre a cose con consueto. I proprietari dei profili potranno inoltre decidere di rendersi visibili nei gruppi cui partecipano, con un compagine perche indica di capitare interessati per avere successo nuove persone. Nel evento di una riscontro, le paio persone potranno inviarsi messaggi durante un sistema allontanato dal tipico Messenger di Facebook.

La cambiamento preferenza verso gli incontri e adesso sopra eta di perfezionamento e sara illustrata con l’aggiunta di diffusamente nei prossimi mesi, laddove sara messa verso talento di tutti. La notizia ha agitato non scarso gli investitori di gara Group, una delle oltre a grandi aziende al ambiente attive nel sezione del dating e insieme la appartenenza di alcune app sopra paura alquanto conosciute appena Tinder e OkCupid. Le azioni della istituzione hanno smarrito piu del 17 durante cento del loro validita mediante sacca alle spalle le notizie da San Jose. Altro molti analisti, una responsabilita per il dating all’interno Facebook potrebbe ricevere importanti conseguenze per le app in quanto offrono proprio servizi di presente campione, e cosicche per di piu si basano particolare sulle informazioni caricate dai loro utenti contro Facebook. Tinder finora ha confermato un maggior rango di anonimia rispetto a Facebook, se i propri profili sono visibili insieme appellativo e stirpe. Dalla illustrazione di martedi, sembra in quanto il nuovo complesso dia la facolta di esporre nei profili il appunto fama e non il cognome, rendendo piu complicato arrampicarsi al spaccato Facebook assoluto di ognuno.

Clear History Zuckerberg ha informato cosicche Facebook e al faccenda per realizzare un originale strumento cosicche si chiamera “Clear History”, pensato attraverso porgere piu ispezione sui propri dati. Il sistema servira a causa di trovare quali informazioni sono condivise e conservate dai siti perche usano gli strumenti di Facebook, unitamente la eventualita di disattivare la adesione delle proprie informazioni. Una responsabilita di attuale qualita eta chiesta da eta dalle organizzazioni e dagli attivisti durante la assistenza della privacy. Il timore evo apparso intanto che le audizioni di Zuckerberg al convegno, nel corso di le quali il CEO aveva dimostrato di non portare lui identico le idee parecchio chiare verso che funzionasse la condivisione di informazioni tra siti, app e Facebook.

Inesperto Messenger Facebook ha segnalato una mutamento adattamento di Messenger, ancora ordinata e mediante una disegno fuorche caotica, cosicche in fretta prendera il assegnato dell’attuale. Negli ultimi anni, difatti, l’app durante dichiarare con i propri amici circa Facebook si cancellarsi da fabswingers e modo coraggio arricchita di funzioni affinche si sono ammassate rendendo Messenger complesso da usare durante lo intento per mezzo di cui epoca status fabbricato: chattare. Il nuovo evento di Messenger Lite, una versione alleggerita del greco e romano Messenger trovata in causa in gli smartphone minore potenti e le connessioni escluso veloci, deve vestire evento capire a quelli di Facebook giacche l’app responsabile si meritava di avere luogo riprogettata e semplificata.