เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Cuando hablan sobre sexting desde PantallasAmigas se refieren al envio sobre imagenes

Cuando hablan sobre sexting desde PantallasAmigas se refieren al envio sobre imagenes

Las ninas, ninos desplazandolo hacia el pelo jivenes «sextean» cada ocasiin con mas frecuencia

Novedades relacionadas

(fotografias o videos) intimas sobre modelo sexual sobre maneras voluntaria por pieza sobre quien las protagoniza an otra sujeto por vi­a las nuevas tecnologias. «Sextear», explican, «es una practica que, con creciente prevalencia, maneras parte de estas relaciones dentro de seres de un abanico sobre edades cada oportunidad mas amplio aunque que debe considerarse sobre peligro hexaedro que la persona que lo desempenar, en muchas ocasiones es victimizada».

Hexaedro que del sexting se podri?n derivar consecuencias negativas, advierten desde esta institucion, «es preciso que quien decida “sextear” lo haga sobre la determinacion libre, informada y no ha transpirado meditada». «A pesar de conocer los riesgos, son demasiadas los usuarios que deciden entrenar sextin. Cuando esto ocurre, desde PantallasAmigas ayudamos a estas seres a descubrir las medidas que podri­an adoptar con el fin de que las probabilidades de que sean victimizadas sean minimas.

En definitiva, informamos referente a como sextear con menor riesgos».

Por este razon desde PantallasAmigas estan portando a cabo la impetu «Pensar primero de sextear. 11 razones para nunca entrenar sexting» dirigida a ninas, ninos desplazandolo hacia el pelo jivenes, un esquema planteado igual que un recurso didactico audiovisual Con El Fin De la reflexion sobre esta rutina asi­ como que Asimismo brinda diversos dinero didacticos que se encuentran disponibles de cualquier consumidor

Disminucion sobre riesgos

Ya en su fecha PantallasAmigas, unido a la Secretaria Xeral sobre Igualdad de la Xunta sobre Galicia, lanzaron en 2017 El Decalogo para el Sexting fiable, una campana informativa de achicar los riesgos potenciales del expedicion sobre «nudes» o fotos intimas. Con esta empuje, aportan variados claves de reduccion de riesgos con una serie de recomendaciones que habria que considerar primeramente, durante asi­ como despues de cursar contenido familiar an otra alma.

Otras organizaciones se han unido a la causa, como seri­a el caso de la Oficina de Naciones Unidas contra la medicina y el Delito (UNODC), que con razon del conmemoracion sobre Internet Segura (Safer Internet Day) celebrado el ayer jornada 5 de febrero, participaron en su seccion de ciberdelitos en el plan sobre la iniciativa instruccion de la Justicia (Education for Justice) que presentaba la campana «Si no eres tu, no puedes compartirlas».

La UNODC se unia asi a la labor sobre PantallasAmigas, que junto a La Concejalia de conviccion Ciudadana de el consistorial de Las Palmas sobre Gran Canaria desplazandolo hacia el pelo su Policia local difunden este procedimiento sobre sensibilizacion y prevencion Con El Fin De combatir este ciberdelito tan habitual en la comunidad. Una ejercicio que afecta a la totalidad de las edades asi­ como especialmente a hembras.

Cautela de la privacidad

El cautela sobre la privacidad, propia y no ha transpirado ajena, es una camino de proceder invariable en PantallasAmigas, a donde quedan aun pasos por dar, especialmente en lo relacionado con el manejo sobre imagenes intimas de otras gente. «Mas alla de las nada desdenables cuestiones legales, es precisa la promocion sobre la empatia, frenada en gran cantidad de casos por patrones machistas, que efectue la llamada natural a la compromiso asi­ como la etica», aseguran desde esta entidad.

De este forma, «educar en la autonomia asi­ como en la toma sobre decisiones sabedor, activa asi­ como critica es un pilar irrenunciable sobre PantallasAmigas de impulsar una ciudadania digital responsable cimentada sobre el bienestar propio y el de las otras personas», apuntan.

Este es el decalogo de un sexting Indudablemente que han elaborado desde Pantallas Amigas

1) Asegurate de que conoces los riesgos asociados al sexting, que tu resolucion ha sido tomada sin presiones o amenazas desplazandolo hacia el pelo que lo haces sin precipitacion.

2) Valora inclusive que punto la ser destinataria merece tu confianza asi­ como esta preparada de guardar tu privacidad e intimidad.

3) Confirma que quien recibiria tu mensaje desea tenerlo asi­ como posee aviso previo con el fin de que nunca resulte incomodo o dificultoso.

4) Revisa que tu celular no tenga malware desplazandolo hacia el pelo pide a la sujeto destinataria que Ademi?s lo haga.

5) Decide con calma que tipo de imagen o video te gustaria destinar.

6) Excluye de la forma o video zonas que puedan ayudar a descubrir tu identidad (rostro, marcas corporales, objetos o campo) y no ha transpirado metadatos igual que la geolocalizacion.

7) Selecciona el medio o uso que preferible se acople a tu objetivo con las mayores garantias. Hay apps especificas Con El Fin De ello https://besthookupwebsites.net/es/dominicancupid-review/ y tambien sistemas de encriptacion.

8) impide el empleo sobre pi?ginas Wi-Fi publicas durante el emision desplazandolo hacia el pelo solicita a quien se la envias que realice igual.

9) Centra tu consideracion en lo que haces. Verifica bien que desplazandolo hacia el pelo a quien envias primeramente de tantear. No Existen posibilidad a arreglar un error.

11) Elimina del celular (y sobre la nube En Caso De Que seri­a el caso) las imagenes intimas, las usadas o las pruebas. Solicita a quien se las envias que realice igual.

Con el fin de esas usuarios que todavia nunca hayan tomado la eleccion sobre sextear, Asimismo esta vacante la campana sobre sensibilizacion sobre los riesgos derivados sobre la acto del sexting con el apelativo «Pensar primero de Sextear» pensarantesdesextear.mx.

Meditaciones en audio para vivir mas asi­ como conveniente

Dedicate unos min. al conmemoracion y escucha las sesiones de Belen Colomina