เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Pleasant Lynley is a kid model just before she first started pretending at ages 15

Pleasant Lynley is a kid model just before she first started pretending at ages 15

Into the 1978, she broke to your male-dominated field of top-notch football when she turned the original ladies sportscaster into the NFL Today.

Ladd starred in advertising and you can took portion pieces inside the reveals as well as Pleased Weeks while the Partridge Family unit members

Cheryl Ladd stumbled on Movie industry towards intention of undertaking a beneficial singing community. It appeared like she was for her means whenever she try throw once the sound having Track Jones into Saturday morning cartoon series Josie and the Pussycats.

It was the area as Chris Monroe, replacement Farrah Fawcett, on the Charlie’s Angels one to propelled her with the limelight. She turned good pin-up and poster favorite, with quite a few various other presents in the industry.

On chronilogical age of several Audrey Landers blogged a country song one had the lady a tracking bargain with Epic Information. She produced styles toward Merv Griffin and finally closed a binding agreement to help you superstar on the day crisis, The secret Violent storm.

Landers made several invitees looks on tv, along with episodes out of Disaster, Pleased Weeks, Police Lady, as well as an incredibly quick-lived show named Highcliff Manor. However, their biggest victory came in the brand new eighties whenever she got the newest part from Afton Cooper to the Dallas.

Landers keeps registered 10 records features a successful tunes occupation within the European countries. Together young cousin, Judy Landers, she performed an image strive for Playboy in January, 1983.

Judy Landers has made a job to tackle dim-witted blondes. Certainly their basic television styles was because Boom Growth on Happier Weeks on the event named “Bye-bye Blackball.” Landers landed an eleven-occurrence stretch on the Vega$ and her second role came in 1981, to try out Heaps in Bj as well as the Sustain.

Landers caused their aunt Audrey on the several tactics. The brand new campaign these are the very happy with ‘s the child’s let you know, This new Huggabug http://www.datingrating.net/disney-dating Pub. Brand new sisters developed the let you know and you may authored nearly 150 audio so you’re able to be used on attacks. The fresh new Huggabug Bar claimed the latest Parent’s Solutions Honor while the Dove Base Award.

Due to the reader who ideal that i create Carol Lynley compared to that checklist. She worked on both stage and display and you may is actually nominated set for a golden Globe in the 1959 for her are employed in Bluish Denim to the Broadway. It absolutely was a questionable play regarding the an early lady who has to acquire an easy way to deal with the truth that she is pregnant. Lynley was at the movie type also. Pretty remarkable and you will staggering blogs into 1950s!

Lynley continued to surface in many different video and you may Tv shows. Throughout the ’70s she invitees-played into the Immortal, The new Sixth Sense, Mannix, and you will appeared in the latest airplane pilot episode of Kolchak: The night Stalker.

Prior to to-be an actress, Pamela Sue Martin is a successful teen design. She try modeling when she been aware of auditions towards flick To find one. She claimed a role about flick and her good show smooth ways on her behalf character when you look at the Irwin Allen’s This new Poseidon Excitement.

Martin continued to many other positions on television together with huge display, but in 1977 she is actually cast in her own breakout part, given that Nancy Drew throughout the The Robust Men/Nancy Received Secrets. She stayed for the collection having 21 periods before you leave, reportedly because the she did not like that both suggests were mutual about 2nd 12 months.

More than simply a fairly deal with, Landers studied songs at Julliard School inside Ny when you find yourself majoring in psychology on Columbia University

Martin leftover their nice adolescent image about; inside July 1978 she posed for Playboy, particularly way too many Television actresses of the time, as well as in the latest mid-eighties visited star towards nightly soap Dynasty, while the bad Fallon Carrington. She’d hop out that collection in 1984 after merely about three 12 months.