เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Once the a fairly younger the latest providers, Decluttr has specific $3 hundred billion for the earnings to over 6 mil customers

Once the a fairly younger the latest providers, Decluttr has specific $3 hundred billion for the earnings to over 6 mil customers

cuatro. Decluttr

Which leading on the web services is simple to make use of, even offers numerous fee possibilities and a lot more tend to than just not, many bargain.

You could potentially choose between PayPal, check, direct put – or even a donation to help you decisive link a charity of your choice. The process is simple, no photo otherwise listing advancement expected.

Here is how it functions: Make use of the Decluttr web site otherwise cellular software to resolve several questions regarding your cell phone, including shops ability, carrier, and you may updates.

Decluttr generates a quote and you will characters you a free of charge shipments name on the best way to submit the phone to own check.

Suggestions to own manufacturers: Be honest regarding condition of one’s smartphone. They can update the offer in the event your dysfunction does not complement (but you can always refuse and get the cellular telephone right back).

Summation: Decluttr are all of our top come across having punctual bucks, several fee solutions and generally seems to shell out a little more than just competitors – even when your own mobile is actually sub-standard contour.

5. Swappa

Swappa are an ebay-such as for example (but significantly more dependable) user-to-affiliate service which allows manufacturers to manufacture listings to own devices, pills, laptops plus in exchange for PayPal cash.

For a tad bit more efforts into the taking pictures and you may doing a beneficial record, suppliers will get the best price since the Swappa completely incisions out the latest middleman.

It grabbed the e-bay model and you will enhanced they: decreasing merchant charge, and come up with customer-seller interaction simpler and you can diligently reducing lowest-high quality postings. As well as indeed take time to feedback every item marketed for the program.

But while you are its rigorous conditions having listings effectively deters substandard gizmos, it function this particular service is the best for fully practical sage.

The service is almost able to fool around with to have however if suppliers need to give the record a base up on the group, there is a featured record alternative readily available.

Bottom line: Like e-bay but legitimate, Swappa is a superb look for to own vendors to help make postings in order to earn PayPal dollars – nevertheless requires a tad bit more efforts and that’s perfect for phones in good shape.

6. BuyBackWorld

Their processes is not difficult: just a few clicks to describe their product and you will provides a generated estimate. The questions are certain therefore the price is tailored just for you and you will get a free of charge shipments term and you may package abreast of demand.

To start with, costs are better than a great deal of other suppliers. They provide a ton of percentage selection: examine, PayPal, head deposit, prepaid debit cards, otherwise a present Card for the BuyBackWorld store (which have 5% additional money).

eight. NextWorth

With competitive prices, a headache-100 % free conversion process techniques, free shipping as well as, a 30-go out locked-in cost be sure and you can fee via PayPal or view contained in this a good month, NextWorth are a very good solution. This service membership accepts most, yet not the, phones.

For example Decluttr or Gazelle, it is possible to fill in NextWorth’s on the internet quotation function and you will, when the accepted, might current email address a prepaid service delivery title. After they discover your product, might learn it and you may transfer your money.

Nevertheless they set aside the ability to to improve even offers if they pick their breakdown of device are less than exact. Nevertheless, they truly are prepared to forgive speed differences doing $ten – something you wouldn’t look for with other attributes.

Which means while provided $three hundred predicated on faster-than-totally-honest mobile phone description but the phone may be worth $290, they’ll still shell out the $3 hundred.

8. EcoATM

If you’re looking to have a call at-individual review or just should not make use of new shipping process, EcoATM enjoys 4000+ kiosks along the state where you are able to deposit your dated device, have it analyzed and you can discover bucks immediately.