เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

unithai

Good pre-facelift Rupert Everett plays a character established loosely with the existence away from publicly homosexual spy Child Burgess

Good pre-facelift Rupert Everett plays a character established loosely with the existence away from publicly homosexual spy Child Burgess

The brand new historic crisis not just explores homosexuality and you will pant snobbery during the the brand new English public-school program. It is of course a movie to have and you can on societal outsiders.

Maurice (1987)

Within this Supplier-Ivory movie, invest Britain’s repressive Edwardian community, an early boy is actually rejected by the their earlier companion. In accordance with the publication by the E.Yards Forster, he need certainly to come to terms with just his intimate awakening, and their broken cardio. It one’s best for a rainy day at brand new seashore.

Burn Song Trilogy (1988)

Prior to Harvey Fierstein secured on a couple of phony boobs in order to play Edna inside the Hairspray (2002), he secured to the a pair of fake breasts to tackle Arnold Beckoff, a woman impersonator trying to find https://besthookupwebsites.net/escort/chico/ like within the attentive attention from their Jewish mother. The new sentimental motion picture has actually all of it – pull, comedy, drama, homosexual bashing, homosexual adoption and you can loved ones antics. You can also catch a more youthful Matthew Broderick to tackle boyfriend in order to a highly svelte Fierstein.

Long time Spouse (1989)

Who can forget the final world inside poignant motion picture lay in early time of the Aids drama? The crisis volleys between the gay globes away from New york and you may Fire Area, weaving a tale off respect, love and you can activism ranging from a tight-knit network of household members into the Nyc about 1980s. elizabeth actually plays new citizen upright best friend.

Peter’s Household members (1992)

A group of theatrical university family get back having a sunday of reminiscing and you will revelations during the an uk mansion. Tweeter extraordinaire Stephen Fry leads a just about all-celebrity cast within this comedy-drama, presenting Kenneth Branagh, Hugh Laurie and you will Emma Thompson. To have a really homosexual history session, together with catch Fry because ever before-so-amusing Oscar Wilde(1997):

Philadelphia (1993)

Tom Hanks plays a gay lawyer assaulting the fact regarding his life immediately following being discharged in this Oscar-successful motion picture. The film just ushered when you look at the a political dialogue from the homophobia and you can Supporting, and a person method to real-lives legal rights times being forged nationwide. Bonus: Antonio Banderas plays the latest date. Twice incentive: The latest soundtrack, offering Neil Younger, Bruce Springsteen plus the Indigo Females, remains a winner.

In addition to Band Played Into (1993)

Trace the newest who’s got and you can why’s of the Helps drama inside smart version of Randy Shilts’ pioneering book of the identical identity. The movie chronicles individual and you can public reports associated with the state, this new debate more bathhouse community in addition to government regarding drug. The impressive and celebs a that is exactly who directory of Hollywood A-listers, also Sir Ian McKellen just before the guy made an appearance.

The sum of the You (1994)

Up until the dating increase – otherwise Grindr – a widowed dad with his gay son one another go looking to own just the right day. Dad only will not discover they’ve been two some other genders. This father-guy connecting film possess a complement, pre-Les Miz (2012) Russell Crowe in all their Australian magnificence.

Love! Valour! Compassion! (1997)

Eight homosexual family members spend june inside a secluded house into the upstate Nyc, in order to confront crisis, competition, hearsay and you can gifts that can’t possibly be consisted of. The fresh memorable cast makes you feel like you will be along towards the journey. Even though Jason Alexander camps it a little too far, that it your good for every night into the with the besties.

Side of Seventeen (1998)

A teenager problems along with his virginity when he gets ready to graduate off senior high school. Invest the early 80s, the film has its show from comedy and crisis – no not enough retro-great styles from the day and age that offered united states the information presented Lady. It is the greatest gay upcoming old story: