เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

thai-dating-de visitors

How come a female’s many years affect the chance of Down disorder inside her baby?

During the early 1900s, scientists seen college students towards standing was appear to the past-born in the large family and you will emerged quickly prior to a woman experienced menopausal. During the time, they felt the issue are a sign that mom had merely tired their reproductive possible.

Ages later on, an excellent French doctor made brand new relationship amongst the condition and you may an a lot more chromosome that has been present in surface muscle of some off his patients. We currently understand more on the Down problem, in addition to some other result in you to ilies that will be maybe not from the an excellent woman's age at that time she conceives.