เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

springfield escort directory

Chapel Frontrunners Talk with First Female of the Gambia

Utah see comes with journey of Chapel studies and you may humanitarian internet sites

Older leaders of your Church out of God Christ out-of Latter-go out New orleans saints hosted the initial ladies of your Gambia during the the girl basic visit to Utah recently.

Earliest Ladies Fatoumatta Bah Barrow was invited to Chapel head office because of the Older D. Todd Christofferson of your Quorum of your Twelve Apostles following the his happen to be The latest Gambia from inside the March. It actually was initially an enthusiastic Apostle of the Church from Goodness Christ decided to go to the west African country.

  • First-Lady-of-The-Gambia
  • First-Lady-of-The-Gambia
  • First-Lady-of-The-Gambia
  • First-Lady-of-The-Gambia-Christofferson.jpg
  • First-Lady-of-The-Gambia
  • First-Lady-of-The-Gambia
  • First-Lady-of-The-Gambia
  • First-Lady-of-The-Gambia

“They had given united states such as for instance an enjoying reception and become very discover regarding one thing they've been doing, so we saw the opportunity of cooperation,” told you Senior Christofferson, who had been establish for an ending up in the new faith's Very first Presidency towards Wednesday, .

“And although it's an effective Muslim nation, it is one to where religious liberty flourishes and you will [is] most unlock,” he added. “Thus, we spoke a tiny about that and you will gratitude because of their customs regarding spiritual freedom.”

The first girls of your own Gambia moved in order to Utah to explore Church studies and you may humanitarian internet sites, and to meet with local government agents. Towards the Monday, the fresh new delegation visited new Brigham More youthful University campus in Provo to listen to an excellent devotional given by Elder Quentin L.