เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่ครบวงจร ด้วยระบบการServicesของ Unithai Southern ที่ตั้งใจดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้าสูงสุดกับการบริการคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจและความสบายใจในสินค้า และบริการของบริษัทอย่างเต็มที่

Contact

19/1 Moo6, Thepkrasattri Road Rasda, Muang, Phuket 83000 +66 (0) 76 222 770-1(Auto) Mon-Sat, 9:00 am-7:00 pm unithaisouthern@yahoo.com

Share

russiancupid-overzicht Reddit

Correlates of depressive periods in the later middle-aged Taiwanese girls: conclusions throughout the 2009 Taiwan National Fitness Interview Survey

Earlier studies have shown that depressive symptoms in middle-old females was in russiancupid Prijzen fact from the numerous items for example climacteric episodes. Still, studies predicated on inhabitants-built studies with a wide range of possible correlates are still scarce. Hence, the aim of this research were to have a look at new correlates from depressive periods during the late middle-aged Taiwanese people having fun with studies away from a nationally-member, population-built questionnaire.

Actions

Female old fifty.0–65.0 many years was indeed understood on dataset of one's 2009 Taiwan Federal Health Interviews Questionnaire. The outcome size was depressive attacks in the past times, examined by using the Cardio having Epidemiologic Education Short Depression Level (CES-D ten) that have a cut out-of rating away from ten otherwise higher. Univariate and several logistic regression analyses were used to test the correlates of depressive symptoms.

Efficiency

Brand new indicate ages of the brand new 533 participants are 56.eight many years. Depressive episodes have been within 53 respondents (nine.9%). Numerous logistic regression investigation showed that a studies number of basic college otherwise below (modified odds ratio [AOR] = step 3.19, P = 0.003), nulliparity (AOR = 8.ten, P = 0.001), life style by yourself (AOR = 5.47, P = 0.003), never which have worked (AOR = cuatro.fourteen, P = 0.008), lack of regular exercise (AOR = step 3.01, P = 0.003), an imagined wellness position from fair or bad (AOR = 4.34, P

Background

Despair is an important social health problem for the association with suicidal ideation , worst notice-rated wellness , improved the means to access wellness qualities , and you will mortality .